پادکست کتاب محدودیت صفر (جذب ثروت و فراوانی)

پادکست کتاب محدودیت صفر (جذب ثروت و فراوانی)

متن توضیحات پادکست :

یکی از چهار قاتون کتاب محدودیت صفر این است که در لحظه ­ی حال زندگی کنیم از اینرو برای تاثیر بیشتر این کتاب در زندگیتون بهتون پیشنهاد میدیم هر روز حداقل 5 دقیقه مدیتیشن انجام بدهید که میتوانید از پادکست فارسی مدیتیشن با نام “های مدیت” استفاده کنین و هر روز مدیتیشن کنید و از فوایدش در زندگیتون بهره مند بشید.

پیشنهادی :  پادکست چایی با بنفشه
درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...