شعر در مورد گذشت

شعر در مورد گذشت

شعر در مورد گذشت ، زمان و عمر و روزگار و بخشش زندگی و فداکاری همگی در سایت جالب فا.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

شعر در مورد گذشت

سخاوتمندان بخشش را هدیه می دهمت

به بهای قتل روزهای بهاری ام

به بهای قمار زندگی پاییزی ام

به بهای اتش زدن اشک زمستانی ام

به بهای لگد مال کردن نشاط تابستانی ام

می بخشم تو را

به قیمت عمر به تولد نرسیده

به قیمت نفس های به صلیب کشیده

به قیمت بغض های باز نشده

با بخشش تو

پرستوهای قلبم

می نشینند بر نسیم گذشت

دور می شوند از لحظه کینه ای که گذشت

کشته می شود دانه انتقام

در بیشه خشکیده روح افتاده در دام

این بیشه خالی از نفرت

لبریز از گل های رهایی می شود

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد گذشت زمان

ز حد بگذشت مشتاقی و صبر اندر غمت یارا

به وصل خود دوایی کن دل دیوانهٔ ما را

جستحو کنید در سایت : شعر در مورد ارومیه ، شعر کودکانه و متن ادبی در مورد شهر و احیای دریاچه ارومیه

شعر در مورد گذشت و بخشش

ز تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران

رفتم از کوی تو لیکن عقب سرنگران

ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی

تو بمان و دگران وای به حال دگران

رفته چون مه به محاقم که نشانم ندهند

هر چه آفاق بجویند کران تا به کران

می‌روم تا که به صاحبنظری بازرسم

محرم ما نبود دیده کوته نظران

دل چون آینه اهل صفا می‌شکنند

که ز خود بی خبرند این ز خدا بیخبران

دل من دار که در زلف شکن در شکنت

یادگاریست ز سر حلقه شوریده سران

گل این باغ بجز حسرت و داغم نفزود

پیشنهادی :  شعر در مورد جشن آب

لاله رویا تو ببخشای به خونین جگران

ره بیدادگران بخت من آموخت تو را

ورنه دانم تو کجا و ره بیداد گران

سهل باشد همه بگذاشتن و بگذشتن

کاین بود عاقبت کار جهان گذران

شهریارا غم آوارگی و دربدری

شورها در دلم انگیخته چون نوسفران

محمدحسین شهریار

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد گذشت عمر

از تو گذشته ام

همان طور که دوباره راه می روم

همان طور که آرام زندگی می کنم

چشم هایم را اما

هیچ اشکی بند نمی آورد…

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد گذشتن عمر

این چند ماه

که منتظرت بودم

به اندازۀ چند سال نگذشت

به اندازۀ همین چند ماه گذشت

اما فهمیدم

ماه یعنی چه

روز یعنی چه

لحظه یعنی چه

این چند ماه گذشت

و فهمیدم

گذشتن، زمان، انتظار

یعنی چه

جستحو کنید در سایت : شعر در مورد آذربایجان ، شعر فارسی و ترکی در مورد آذربایجان شرقی و غربی

شعر در مورد گذشتن روزهای سخت

تا کی کشم جفای تو؟ این نیز بگذرد

بسیار شد بلای تو، این نیز بگذرد

عمرم گذشت و یک نفسم بیشتر نماند

خوش باش کز جفای تو، این نیز بگذرد

آیی و بگذری به من و باز ننگری

ای جان من فدای تو، این نیز بگذرد

هر کس رسید از تو به مقصود و این گدا

محروم از عطای تو، این نیز بگذرد

ای دوست، تو مرا همه دشنام می‌دهی

من می‌کنم، دعای تو، این نیز بگذرد

آیم به درگهت، نگذاری که بگذرم

پیرامن سرای تو، این نیز بگذرد

آمدم دلم به کوی تو، نومید بازگشت

نشنید مرحبای تو، این نیز بگذرد

بگذشت آنکه دوست همی داشتی مرا

دیگر شده است رای تو، این نیز بگذرد

تا کی کشد عراقی مسکین جفای تو؟

بگذشت چون جفای تو، این نیز بگذرد

فخرالدین عراقی

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد گذشت جوانی

هرکس گذشت از نظرت در دلت نشست

پیشنهادی :  شعر وحشی بافقی در مورد دوست

تنها گناه آینه‌ها زودباوری‌ست.

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعری در مورد گذشت زمان

مرزها تنها می‌توانند

لب‌ها را از هم دور نگه دارند

نسیمی که هرشب

موهایت را بر پیشانی‌ات می‌ریزد

باد پریشانی‌ست که

از انگشتان من گذشته است.

جستحو کنید در سایت : شعر در مورد اراک ، شعر کوتاه زیبا همراه با ادبیات بومی اراک و استان مرکزی

شعر در مورد گذر زمان

گذشت از من و رو کرد دیگری‌ها را

چگونه هضم کنم نابرابری‌ها را

همین که موی طلای تو در هوا رقصید

شکست رونق بازار زرگری‌ها را

صفوف در هم تیغ است یا که مژگان است؟

سپاه جمع کنم یا که دلبری‌ها را؟

به جز خطوط خیال و خطا نمی‌بینی

اگر که باز کنی مشت مشتری‌ها را

گذشتم از همه آن چه داشتم او هم

گذشت از من رو کرد دیگری‌ها را

احسان افشاری

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر درباره گذشت زمان

مثل پیرزن عصا به دستی

که می گویند آلزایمر دارد

و همه ی گذشته اش را از یاد برده است! 

فراموشت کرده ام

فقط

گاهی هنوز

نگرانت می شوم!

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعری در مورد گذر زمان

روزی گفتی شبی کنم دلشادت

وز بند غمان خود کنم آزادت

دیدی که از آن روز چه شب ها بگذشت

وز گفته خود هیچ نیامد یادت.

جستحو کنید در سایت : شعر در مورد سنندج ، شعر کوردی و کردی در مورد شهر سنندج و سقز

شعری در مورد گذر زمان

خبر به دورترین نقطه جهان برسد

نخواست او به منِ خسته بی گمان برسد

شکنجه بیشتر از این؟ که پیش چشمِ خودت

کسی که سهم تو باشد به دیگران برسد

چه می‌کنی؟ اگر او را که خواستی یک عمر

به راحتی کسی از راه ناگهان برسد…

رها کنی برود از دلت جدا باشد

به آن که دوست تَرَش داشته به آن برسد

رها کنی بروند و دو تا پرنده شوند

پیشنهادی :  شعر های وحشی بافقی شکست عشقی

خبر به دورترین نقطه جهان برسد

گلایه ای نکنی بغض خویش را بخوری

که هق هقِ تو مبادا به گوششان برسد

خدا کند که… نه! نفرین نمی‌کنم… نکند

به او که عاشق او بوده ام زیان برسد

خدا کند فقط این عشق از سرم برود

خدا کند که فقط زود آن زمان برسد

نجمه زارع

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر کوتاه در مورد گذشت زمان

این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت

چون آب به جویبار و چون باد به دشت

هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت

روزی که نیامده‌ست و روزی که گذشت.

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر نو در مورد گذشت زمان

دیگر پاک نمی شوند

نه لکه ی چای از روی رومیزی

و نه خاطره ی انگشت های تو از خاطرم 

یک فنجان چای خورده ای

و دیگر هیچ چیز مثل گذشته نیست

جستحو کنید در سایت : شعر در مورد ایلام ، شعر کردی و فارسی در مورد طبیعت و شهر و استان ایلام

شعر کوتاه در مورد گذر زمان

بعد رفتنت

رودخانه ای از این اتاق گذشت

و من

نه سیبی سرخ بودم

که به دست های کسی برسم

نه برگی خشک

که جایی گیر کنم

قایقی کاغذی بودم

پر از کلماتی از تو.

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر درباره گذشت و بخشش

خواهد گذشت

هم‌چنان‌که آسمان هر روز

بر زمین می‌گذرد

بی‌آن‌که گذشته باشد

غم از سینه‌ی من

خواهد گذشت

و من

چشم در چشمِ خویش

گذشته‌ها را خواهم خندید.

خواهد گذشت

بی‌آن‌که هرگز گذشته باشد

هم‌چنان‌که رود در بسترِ خویش

جریان دارد

اشک از چشمانِ من

خواهد گذشت،

خواهد گذشت

و اندوه را جامه‌ای دیگر

خواهد پوشانید.

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

زیباترین آرایش..

برای لبان شما راستگویی

برای صدای شما دعا به درگاه خداوند

برای چشمان شما رحم و شفقت

برای دستان شما بخشش

برای قلب شما عشق

و برای زندگی شما دوستی‌هاست..

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

متن چای و رفیق

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده