شعر در مورد قیامت

شعر در مورد قیامت

شعر در مورد قیامت ، شعر طنز درباره مرگ و معاد و روز قیامت و برزخ همگی در سایت جالب فا.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

گر قیامت کنیم، شاید، از آنک

با قیامت فتادمان دیدار

پار با دوست بوده ایم این جا

آه ازین پیش دوست بودن پار!

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد قیامت

هست خورشید قیامت روی تو

خط مشکین دفتر یوم الحساب

زان قیامت عالمی در جنت است

بنده خسرو تا قیامت در عذاب

جستحو کنید در سایت : شعر عاشقانه ، زیبا و نو و کوتاه و عاشقانه انگلیسی دلتنگی

شعر در مورد قیامت

تشویش انتظار قیامت قیامت است

ما را دماغ این همه ابرام ناز نیست

مژگان بهر چه باز کنی مفت حیرت است ع

شق هوس همین دو سه روز است باز نیست

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر در مورد روز قیامت

قیامت هاست در زلف تو پنهان

قیامت را به پنهان تازه کردی

به سیمین تخته و مشکین ده آیت

دبیران را دبستان تازه کردی

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر طنز در مورد قیامت

چند خیزی که قیامت ز قیامت برخاست

چه بود گر بنشینی و بلا بنشانی

هیچ پنهان نتوان دید بدان پیدائی

هیچ پیدا نتوان یافت بدان پنهانی

جستحو کنید در سایت : شعر در مورد زن ، مقام زن و ارزش زن و روز زن و زن خوب و بد و از دست رفته

شعری در مورد روز قیامت

دامان قیامت بود آن زلف پریشان

روی تو چراغ ته دامان قیامت

مانند در گوش تو شده تازه و سیراب

پیشنهادی :  شعر در مورد طایفه

از صبح بناگوش تو ایمان قیامت

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر طنز در مورد قیامت

ای زلف تو شیرازه دیوان قیامت

هم سلسله، هم سلسله جنبان قیامت

خاموشی و گفتار دهان تو دهد یاد

از بست و گشاد در دکان قیامت

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر درباره قیامت

قد تو کجا و قد رعنای قیامت

این جامه بلندست به بالای قیامت

ای از مژه شوخ صف آرای قیامت

وز زلف دلاویز دو بالای قیامت

جستحو کنید در سایت : شعر در مورد حمایت از حیوانات ، محبت و مهربانی با حیوانات

شعری در مورد قیامت

دلی که نقد کند نسیه قیامت را

به فکر یار قیامت خرام ما افتد

کنون که از خط مشکین سیاه مست شده است

امید هست لب او به کام ما افتد

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر هایی در مورد قیامت

گر تمنای تماشای قیامت داری

بگذر بر سر خاک شهدا بسم الله

وعده صحبت بی پرده به دیر انجامید

دو سه جامی بکش از شرم برآ بسم الله

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر زیبا در مورد قیامت

شب ما تا به قیامت نشود روز، که هست

پرده روز قیامت شب تنهایی ما

مگرش زلف تو زنجیر نماید ور نه

در همه شهر نگنجد دل صحرایی ما

جستحو کنید در سایت : شعر در مورد حس خوب ، داشتن به زندگی + حس و حال خوب عاشقانه

شعری در مورد قیامت

گر واعظان حدیث قیامت شنیده اند

من دیده ام قیامت خود در قیام او

دست کسی به نقره خامش نمی رسد

جانم بسوخت در سر سودای خام او

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر کوتاه در مورد قیامت

تا کی در انتظار قیامت توان نشست

پیشنهادی :  شعر در مورد لب سرخ

برخیز تا هزار قیامت به پا کنی

دانی که چیست حاصل انجام عاشقی

جانانه را ببینی و جان را فدا کنی

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

یک شعر در مورد قیامت

نه کودکان به قیامت سپیدمو خیزند

قیامت تو سیه موی کرد پیران را

چو مرده زنده کنی پیر را جوان سازی

خموش کردم و مشغول می شوم به دعا

جستحو کنید در سایت : شعر در مورد سربازی ، رفتن عشقم طنز + سربازی امام زمان و نیروی زمینی ارتش

شعر درباره روز قیامت

قیامت در قیامت بین نگار سروقامت بین

کز او عالم بهشتی شد هزاران نوبهار آمد

چو او آب حیات آمد چرا آتش برانگیزد

چو او باشد قرار جان چرا جان بی قرار آمد

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

بشنو از قرآن چه نیکو دم زند ========== زخمه بر ساز دل آدم زند

تا کند بیدارش از خواب گران ========== از قیامت گوید و اهوال آن

با سکوتت نغمه قرآن شنو ============ آنچه می گوید به گوش جان شنو

از مزمّل از نباء از انفطار ========== گوش کن غوغای محشر آشکار

سوره زلزال و طور و قارعه ========== یا که تکویر و قیامت واقعه

چون که هر یک وصف محشر را کنند ========== خود قیامت زان سخن برپا کنند

این زمین در آن زمین پر بلا ========== ناگهان چون زلزلت زلزالها

از درونش اخرجت اثقالها ========== با تعجب قال الانسان مالها

مردگان خیزند برپا کلهم ========== تا همه مردم یرواعمالهم

هر که دارد ذره خیراً یره ========== تا که دارد ذره ای شرّاً یره

آن زمان خورشید تابان ((کوّرت)) ========== کوههای سخت و سنگین((سعّرت))

آبها در کام دریا ((سجّرت)) ========== آتش دوزخ به شدّت ((سعّرت))

پیشنهادی :  شعر در مورد محرم اسرار

پس در آن هنگام جنّت ((ازلفت)) ========== خود بداند هر کسی((ما احضرت))

نامه کردار و گفتار بشر ========== خود بود روشنگر هر خیر وشر

نامه ای با جان او آمیخته ========== می شود بر گردنش آویخته

نامه یا نقش دقیق نفس او ========== یا که از هر لحظه عمرش عکس او

نامه رد یا قبول بندگی ========== یا سرافرازی و یا شرمندگی

حکم عزّت یا عذاب هر کس است ========== خود نمودار حساب هر کس است

نامه اعمال اصحاب یمین ========== اهل تقوی اهل ایمان و یقین

روز محشر باشد اندردست راست ========== صاحب این نامه از غمها جداست

این جواز ره گشای جنّت است ========== او برات جاودانه رحمت است

نامه اعمال اصحاب شمال ========== آن تبهکاران بس افسرده حال

باشد اندر دست چپ روز شمار ========== رمز محکومیّت اصحاب نار

نامه شرمندگی و حسرت است ========== حکم بدکاران دور از رحمت است

با چنین قرآن که باشد رهنمود ========== دیگر ای مردم((فاین تذهبون))

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

شعر در مورد شلوغی

4
دقیـقه مطالعه
مشاهده