شعر در مورد صلیب

شعر در مورد صلیب

شعر در مورد صلیب ، متن و اشعار زیبا در مورد صلیب سرخ همگی در سایت جالب فا.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

صنم اندر بلد کفر پرستند و صلیب

زلف و روی تو در اسلام صلیب و صنمند

گاه گاهی بگذر در صف دلسوختگان

تا ثناییت بگویند و دعایی بدمند

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر صلیب

ترسا گر آن دو زلف چو زنار بنگرد

در حال همچو عود بسوزد صلیب را

ما دوست را به دنیی و عقبی نمی دهیم

زنهار! کس چگونه فروشد حبیب را

جستحو کنید در سایت : شعر در مورد خانواده ، خوب و شاد و سالم + خانواده شوهر و زن

شعر صلیب سرخ

مهر گسل گشت یار، عهد شکن شد حبیب

اصل خطر شد دوا، رای خطا زد صلیب

خوارم و بی وصل دوست خوار بود آدمی

زارم و بی روی گل زار بود عندلیب

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر صلیب عشق

آن جا که کار صومعه را جلوه می دهند

ناقوس دیر راهب و نام صلیب هست

عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد

ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر نو صلیب

بس عقل عیسوی که ز مشکین صلیب او

زنار بندد ارچه فلک طیلسان اوست

هر دم لبش به خنده برآید مسیح نو مانا

که مریمی دگر اندر دهان اوست

جستحو کنید در سایت : شعر در مورد خواب ، و رویای شیرین دیدن معشوق و یار و خواب غفلت

شعر در مورد صلیب

آتش پرست رویت جان هزار زردشت

پیشنهادی :  شعر در مورد نوزاد

بسته صلیب زلفت عقل هزار عیسی

رضوان به روی تو دید این تیره خاکدان را

گفت اینت خوب جائی، خوشتر ز خلد ماوی

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر درباره صلیب

ز آن زلف عیسوی دم داغ سگیم بر نه

نقش صلیب برکش چون داغ گرم تابی

خاقانی است و جانی یک باره کشته از غم

پس چون دوباره کشتی آنگه کجاش یابی

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعری در مورد صلیب سرخ

ساکن بتخانه ئی ز خرقه برون آی

معتکف کعبه را صلیب نباشد

از تو به جور رقیب روی نتابم

کشته غم را غم از رقیب نباشد

جستحو کنید در سایت : شعر در مورد حسادت ، زنانه و آدم و انسان حسود از مولانا

شعر صلیبی

مرده ها زنده کنی گر به صلیب سر زلف

عیسی من به دم مسجد سردار آئی

عمری از جان بپرستم شب بیماری را

گر تو یک شب به پرستاری بیمار آئی

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر صلیب سرخی

غفلت نگر که بر دل کافر نهاد خویش

هر خط باطلی که کشیدم صلیب شد

تا ذوق خاکبازی طفلانه یافتم

دیوار و در به تربیت من ادیب شد

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعر صلیب عشقی

ای آنکه صلیب دار و هم ترسائی

پیوسته به زلف عنبر ترسائی

لب بر لب من به بوسه کمتر سائی

آئی بر من و لیک با ترس آئی

جستحو کنید در سایت : شعر در مورد چای ، داغ روضه نوشیدن و چای آتیشی و ذغالی قند پهلو

شعری نو در مورد صلیب

اعجاز عیسی در دو لب پنهان صلیب اندر سلب

قندیل زهبان نیم شب تابان ز رخسار شما

از لعلتان کوثر نمی، وز لفظتان گردون خمی

پیشنهادی :  شعر لری در مورد بهار

میلاد شادیها همی از روز دیدار شما

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعری در مورد صلیب

خیز و بر ما عرضه کن ایمان، از آن عارض که باز

در میان آورد، زلفت، رسم زنار و صلیب

بی تو جان، در تن بجایی بس غریب افتاده است

جان من دانی به تنها چون بود حال غریب؟

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

شعری درباره صلیب

فکر سرسام جست از صدمه گرزت از آن بر تن

صلیب افکن ز خط قطب و خط استوا آمد

رباید مغفر از فرق دلیران تیغ رخشانت

خهی آهن سلب اعجوبیی کاهن ربا آمد

جستحو کنید در سایت : شعر در مورد حرف مفت + حرف مفت و بیهوده زدن مردم

شعرهای کودکانه در مورد صلیب

آنجا که صلیب است نمودار سر دار

پایم شد و کم گشت و سراغی ز سرم نیست

گر خدمت خنزیر کند امر چه تدبیر

گیرم ره خدمت که طریق دگرم نیست

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

یک روز ، ما از هم جدا خواهیم شد غمناک

یک روز ، من در شهر احساس تو خواهم مرد

یک روز ، آن روزیکه نامش واپسین دیدار ما باشد

تو بر صلیب شعر من ، مصلوب خواهی شد

آن روز ما از هم گریزانیم

آن روز ما هر یک درون خویشتن یک نیمه انسانیم

آن روز چشم عاشقان در ماتم عشقی که می میرد

خاموش ، گریانست

آن روز قلب باغ ها در سوگ گلبرگی که می افتد

بی تاب ، لرزانست

فرخ تمیمی

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

شعر در مورد پل

5
دقیـقه مطالعه
مشاهده

شعر در مورد عفت

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده

شعر در مورد وصال

5
دقیـقه مطالعه
مشاهده