راه های شناخت خدا را نام ببرید صفحه ۱۸ پیام آسمانی نهم

راه های شناخت خدا را نام ببرید صفحه ۱۸ پیام آسمانی نهم

امروز براتون مطلبی با عنوان زیر براتون آماده کردیم که امیدواریم مورد استفاده قرار بگیره و حتما در قسمت کامنت ها دیدگاهتون رو به اشتراک بزارید :

راه های شناخت خدا را نام ببرید صفحه ۱۸ پیام آسمانی نهم

خدا از راه های گوناگون و متفاوت قابل شناخت و اثبات است. راه هایی که بعضی بسیار ساده و در خور فهم عموم است و بعضی در حدّ متوسط و بعضی بسیار دشوار و پیچیده اند. براهین خداشناسی به سه طریق برهان فطرت و برهان نظم و برهان علیت تقسیم شده اند.
راه فطرت مطمئن ترین راهی است که هر انسان بی غرضی را مستقیماً به سوی معبود رهنمون می کند.
راه فطرت به چند دلیل بهترین راه خدا شناسی است:
۱ـ این راه به مقدمات فنی و پیچیده نیازی ندارد و نیز با ساده ترین بیان، می توان آن را مطرح کرد، علاوه بر این، برای همه مردم و در همه سطوح قابل فهم و درک است.
۲ـ این راه مستقیماً به سوی خدای دانا و توانا رهنمون می کند.
۳ـ اگر این راه با تأمّل و تفکّر همراه شود، حالت عرفانی و شناخت خاصی نسبت به معبود پیدا می شود.

خدا نه جسم است نه روح.
جسم و روح هر دو ممکن الوجودند یعنی عدم برای آنها قابل فرض است لذا عین وجود نیستند و الّا عدم برای آنها قابل فرض نمی شد . بنا بر این روح و جسم برای اینکه وجود پیدا کنند محتاج به علّتند . در حالی که خدا واجب الوجود است یعنی وجود محض و خالص می باشد و برای وجود محض عدم قابل تصوّر نیست. چون عدم ، نقیض وجود محض است.

و از تصوّر عدم برای وجود محض تناقض لازم می آید. بنا بر این اگر خدا روح یا جسم بود همانطور که جسم و روح محتاج علّتند او نیز باید محتاج علّت می شد. در آن صورت علّت او خدا می شد نه خود او در حالی که فرض کردیم او خداست و علّت ندارد. بنا بر این از فرض روح یا جسم بودن خدا لازم می آید که او خدا نباشد و این تناقض است.

راه های شناخت خدا را نام ببرید صفحه ۱۸ پیام آسمانی نهم

درباره این مطلب نظر دهید !