دو مورد از راه های تقویت ایمان به خدا را بنویسید

دو مورد از راه های تقویت ایمان به خدا را بنویسید

امروز براتون مطلبی با عنوان زیر براتون آماده کردیم که امیدواریم مورد استفاده قرار بگیره و حتما در قسمت کامنت ها دیدگاهتون رو به اشتراک بزارید :

دو مورد از راه های تقویت ایمان به خدا را بنویسید

برای تقویت ایمان ابتدا باید ببینیم ایمان چیست متعلق ایمان را که سیستم توحید و سیستم شرک است بشناسیم و بعد آثار مثبت و منفی توحید و شرک را در شخصیت و زندگی انسان تحقیق کنیم و بعد به حقانیت و کارکرد مثبت توحید و باطل بودن و کارکرد منفی شرک باور عمیق پیدا کنیم. و بعد زندگی خود را بر اساس آن بنا نماییم تا عملا تاثیر مثبت ایمان و بندگی خدا را احساس کنیم. اصلی ترین مولفه عقلانیت اسلام ایمان توحیدی است. در این زمینه باید به توحید به صورت یک سیستم و مکتب کامل تربیتی نگاه کنیم تا موضوع ایمان و متعلق آن روشن شود. توحید و شرک در حقیقت دو سیستم برای زندگی انسان است. توحید یعنی زندگی بر اساس خداپرستی و شرک یعنی زندگی بر اساس خودپرستی و پرستش غیر خدا. اینجا توحید در مقابل شرک یک بحث پرستشی است نه بحث خداشناسانه.

راه های تقویت ایمان :

۱) اخلاص در انجام اعمال

۲) اتصال به قرآن و تدبیرو تامل در آیات الهی

۳) ذکر و یاد خدا به صورت مداروم و مکرر

۴) زیادت در انجام اعمال صالح

۵) به خاطر آوردن سختی های جهنم و خوبی های بهشت

۶) یادآوری سکرات و سختی های مرگ و عذاب قبر

پیشنهادی :  ماجرای فیلم خانه سالمندان بروجرد

۷) توجه به دلائل قدرت الهی مثل طوفان ، زلزله و آتشفشان

۸) محاسبه اعمال توسط خود انسان و مقایسه آن با آنچه باید باشد

۹) انجام کامل واجبات و ترک تمامی محرمات دینی

۱۰) سعی در انجام مستحبات و ترک مکروهات

۱۱) تحقیق و بررسی مالهای حرام و حلام موجود در زندگی

تقویت ایمان:
ایمان که یک عمل اختیاری قلب است ، مراتبی دارد و شدت و ضعف می پذیرد. از این رو ، باید عوامل پیدایش و تقویت آن را بشناسیم تا ایمان را در خود پدید آوریم و از آفات آن بپرهیزیم و در تقویت آن بکوشیم.

دو مورد از راه های تقویت ایمان به خدا را بنویسید

منبع: سایت انشاء باز

درباره این مطلب نظر دهید !