دستگاه عابر پد در سرویس بهداشتی زنان باغ کتاب تهران

‏طی یک اقدام درست حسابی، باغ کتاب تهران در کنار سرویس بهداشتی زنان دستگاه عابر پد را برای دریافت پد دوران قاعدگی قرار داده.

دستگاه عابر پد در سرویس بهداشتی زنان باغ کتاب تهران

باید این دستگاه تو همه مدارس، ادارات، مراکز و … باشه.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...