دانلود 300 تست دشوار زیست پایه یازدهم

از 50 تست زیست شناسی کنکور، تقریبا 17 تست سهم زیست شناسی پایه یازدهم می‌باشد. مباحث زیست شناسی پایه یازدهم بیشتر درباره ی مباحث تنظیم عصبی، حواس، دستگاه حرکتی، تنظیم شیمیایی، ایمنی، تقسیم یاخته  است که طرح سوالات چالشی از این کتاب هم نسبتا زیاد است.

سهمیه ی فصول زیست شناسی پایه یازدهم در کنکور:

  • فصل اول زیست شناسی یازدهم : تنظیم عصبی

این فصل در کنکور از 3سوال تشکیل شده است که هر 3 سوال به صورت مستقل از همین فصل می‌باشد. فصل تنظیم عصبی با سایر فصل‌ها نیز 1 سوال ترکیبی دارد.

دانلود 300 تست دشوار زیست پایه یازدهم

  • فصل دوم زیست شناسی یازدهم : حواس

فصل دوم در کنکور  3 سوال دارد. این 3 سوال کاملا به صورت مستقل از مباحث همین فصل هستند. فصل دوم سوالات ترکیبی ندارد.

  • فصل سوم زیست شناسی یازدهم : دستگاه حرکتی

فصل سوم در بودجه بندی زیست، 2 سوال دارد. این 2 سال کاملا به صورت مستقل از همین فصل هستند.

  • فصل چهارم زیست شناسی یازدهم : تنظیم شیمیایی

این فصل به صورت مستقل سوالی در کنکور سراسری ندارد. اما از این فصل 2 نوع سوال ترکیبی با سایر فصل‌ها طراحی شده است.

  • فصل پنجم زیست شناسی یازدهم : ایمنی

فصل پنجم شامل 3سوال در کنکور است. از سه سوالی که از این فصل می‌آید 2 سوال آن به صورت مستقل است. 1 سوال از این فصل با سایر فصل‌ها به صورت ترکیبی طراحی شده است.

  • فصل ششم زیست شناسی یازدهم : تقسیم یاخته

این فصل به صورت مستقل در کنکور سراسری سوالی ندارد. اما فصل ششم پایه یازدهم 1 سوال ترکیبی با سایر فصل‌ها دارد.

  • فصل هفتم زیست شناسی یازدهم : تولید مثل
پیشنهادی :  گام به گام درس 3 سلامت و بهداشت دوازدهم

فصل هفتم شامل 3سوال در بودجه بندی زیست کنکور است. 2 سوالی که از این فصل طراحی می‌شوند به صورت ترکیبی هستند.

  • فصل هشتم زیست شناسی یازدهم : تولید مثل نهاندانگان

این فصل به صورت مستقل شامل 2 سوال در کنکور است. فصل هشتم 2 سوال ترکیبی با سایر فصل‌ها نیز دارد.

فصل نهم زیست شناسی یازدهم : پاسخ گیاهان به محرک‌ها

فصل نهم پایه یازدهم در کنکور 1 سوال دارد. این فصل سوالات ترکیبی با سایر فصل‌ها ندارد.

زدن مجموعه ی 300 سوال شمارشی دشوار فصل 1 تا 7 زیست پایه یازدهم به تسلط هر جه بیشتر شما در زیست کمک شایانی را خواهد نمود.

دانلود 300 تست شمارشی دشوار فصل 1 تا 7 زیست پایه یازدهم با پاسخ تشریحی   4.13 مگابایت PDF

دانلود باکس
درباره این مطلب نظر دهید !