جواب کاربرگ 20 اجتماعی ششم

جواب کاربرگ 20 اجتماعی ششم

کاربرگه شماره ۲۰ مطالعات اجتماعی ششم با جواب

جواب کاربرگ شماره ۲۰ مطالعات ششم ابتدایی

1️⃣ مراحل تولید تا مصرف پوشاک را با شماره گذاری روی تصاویر نشان دهید.

2️⃣ هر یک از عبارت های زیر را به کلمه ی مناسب وصل کنید.

  • توان مالی یا مقدار پولی که می‌توانیم برای تهیه‌ی یک چیز بپردازیم. بودجه
  • به تولید کالاها به مقدار زیاد و به صورت یک شکل و همسان گفته می‌شود. تولید انبوه
  • به همکاری افراد مختلف برای تولید یک کالا گفته می‌شود به طوری که هر کدام از آنها مهارت تولید یک بخش از کالا را دارند. خطّ تولید
  • فروشندگانی که کالاها را به تعداد زیاد و یکجا به مغازه‌داران دیگر می‌فروشند. عمده فروش

همچنین جواب کاربرگ شماره 20 از تولید تا مصرف مطالعات اجتماعی ششم

جواب کاربرگه شماره 20 مطالعات اجتماعی ششم (از تولید تا مصرف)

جواب کاربرگ شماره 20 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (از تولید تا مصرف) را مشاهده نمودید که امیدوارم برایتان مفید بوده باشد و از شما دعوت می‌کنم به صفحات دیگر جالب فا نیز سر بزنید.

پیشنهادی :  گام به گام درس دوم جامعه شناسی دوازدهم
درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...