جواب کاربرگ 17 اجتماعی ششم

جواب کاربرگ 17 اجتماعی ششم

جواب کاربرگ شماره 17 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی در این صفحه تقدیم شما می‌شود. برای مشاهده‌ی پاسخ کاربرگه ی شماره ۱۷ نمودار زندگی روزانه مطالعات ششم دبستان با جالب فا همراه باشید.

کاربرگه شماره ۱۷ مطالعات اجتماعی ششم با جواب

نمودار فعّالیتهای یک شبانه روز خودتان را ترسیم و رنگ آمیزی کنید. ابتدا دایره را به 24 قسمت تقسیم کنید و از ساعت ١ تا ٢٤ را کنار آن بنویسید. سپس با توجّه به رنگ هایی که به کار می برید، راهنمای مناسب برای نمودار طرّاحی کنید.

پیشنهادی :  جواب درس ششم نگارش ششم ابتدایی
درباره این مطلب نظر دهید !