جواب نگارش ششم ابتدایی درس هفدهم

جواب نگارش ششم ابتدایی درس هفدهم

جواب سوالات درس هفدهم ستاره ی روشن نگارش ششم ابتدایی چیزی است که در صفحه‌ی پیش رو به آن دسترسی خواهید داشت. در ادامه سوالات درس 17 نگارش ششم با جواب شامل بخش های املا و دانش زبانی، نگارش، کارگاه نویسندگی، درک متن، هنر و سرگرمی (پاسخ سوالات صفحه ی ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴ درس ۱۷ نگارش ششم دبستان) تقدیم شما دانش‌آموزان عزیز کلاس ششم می‌شود.

💙💚💛

جواب درس 17 نگارش ششم ابتدایی بخش املا و دانش زبانی

جواب صفحه ۹۹ نگارش ششم

</ سوال اول />

1️⃣ از متن درس، بند هایی را که هر دو واژه ی مشخّص شده در آن به کار رفته است، پیدا کنید و بنویسید.

الف) وصیت، عزّ و جل :

گفت: وصیت کنم شما را که خدای، عَزَّوَجَلّ به یگانگی شناسید و وی را اطاعت دارید و بدانید که کردار زشت و نیکوی شما می‌بیند و آنچه در دل دارید، می‌داند و زندگانی شما به فرمان اوست.

ب) زینهار، حرام :

نیکویی گویید و نیکوکاری کنید که خدای، عَزَّوَجَلّ، که شما را آفرید برای نیکی آفرید و زینهار تا بدی نکنید و از بدان دور باشید که بد کننده را زندگانی، کوتاه باشد و پارسا باشید و چشم و گوش و دست از حرام و مال مردمان، دور دارید.

ضمناً می‌توانید برای مشاهده‌ی متن درس ستاره ی روشن فارسی ششم بر روی همین لینک آبی کلیک کنید.

||| جالب فا |||

جواب صفحه ۱۰۰ نگارش ششم

</ سوال دوم />

 2️⃣ با توجه به حروف نوشته شده در جدول، واژه‌های چهار حرفی را از متن درس پیدا و جدول را کامل کنید.(از تکرار واژه‌ها بپرهیزید).

جواب صفحه 100 نگارش ششم درس 17

همانطور که در عکس فوق نیز مشاهده کردید، کلماتِ کامل شده‌ی صفحه 100 نگارش ششم به شرح زیر هستند:

 • دریغ
 • وصیت
 • بهشت
 • حکیم
 • خدای
 • بدخو
 • علما
 • حکما

جالب فا

</ سوال سوم />

3️⃣ واژه های متضاد را در ابیات و عبارت های زیر بیابید.

✅ الف) سخن در میان دو دشمن، چنان گوی که اگر دوست گردند، شرم‌زده نشوی. (سعدی)

دشمن ≠ دوست

✅ ب) موج زخود رفته‌ای، تیز خرامید و گفت: هستم اگر می‌روم، گر نروم نیستم. (اقبال لاهوری)

پیشنهادی :  جواب فعالیت صفحه ی ۲۹ علوم سوم دبستان

هستم ≠ نیستم

می‌روم ≠ نروم

✅ پ) دوستان و دشمنان را می‌شناسم من، زندگی را دوست دارم، مرگ را دشمن. (اخوان ثالث)

دوستان ≠ دشمنان

زندگی ≠ مرگ

دوست ≠ دشمن

||| JalebFa.ir |||

نگارش ششم ابتدایی درس هفدهم با جواب

جواب نگارش ششم درس ۱۷ صفحه ۱۰۱

</ سوال اول />

1️⃣ عبارت های زیر را مانند نمونه، به نثر ساده ی امروز، برگردانید.

نثر کهن

نثر ساده‌ی امروز

نخست کسی، من باشم که بدو گِرَوَم. من نخستین فردی باشم که به او ایمان آورم.
نیکویی گویید و زینهار بدی نکنید. سخنِ خوب بگویید و هوشیار باشید که بدی نکنید.
راست گفتن پیشه کنید. همیشه راستگو باشید.

همچنین می‌توانید برای مشاهده‌ی معنی درس ستاره روشن فارسی ششم بر روی همین لینک آبی کلیک کنید.

جالب فا

جواب صفحه 101 نگارش ششم

</ سوال دوم />

ادامه جمله از دروغ گفتن دور باش چون

 2️⃣ عبارت زیر را در یک بند، کامل کنید.

از دروغ گفتن دور باش چون انسانِ دروغگو در میان مردم ارزش و جایگاهی ندارد. اگر دروغ بگویی مانند داستانِ چوپانِ درغگو می‌شوی و حتی زمانی‌که حرف راستی بزنی، دیگران حرف تو را باور نخواهند کرد. این ضرب‌المثل را همیشه به یاد داشته باش: «دروغگو‌ کم حافظه است!» چون زیاد دروغ می‌گوید، فراموش می‌کند چه چیزی را در چه موقعیتی گفته‌است، بنابراین ضد و نقیض حرف می‌زند.

ضمناً همین ادامه ی از دروغ گفتن دور باش چون رو در عکس زیر هم تقدیمتون کردم که بعضیا بهونه نیارن که متن طولانیه و توی کتابمون جا نمیشه 😜

از دروغ گفتن دور باش چون نگارش ششم صفحه 101

||| جالب فا |||

کارگاه نویسندگی درس 17 نگارش ششم با جواب

 

لطیفه‌ی ادبی: یکی از چیزهایی که به زیبایی و لطف نوشته می‌افزاید، استفاده از لطیفه است. لطیفه سخنی کوتاه و پرمعناست که به سادگی فهمیده می‌شود. لطیفه‌ها معمولاً آمیخته به طنز، حکمت و اندرز هستند و در قالب حکایت ظاهر می‌شوند.

جواب صفحه ۱۰۲ نگارش ششم

</ سوال اول />

1️⃣ حکایت نردبان فروش از عبید زاکانی را بخوانید و برداشت خود را از آن در چند سطر بنویسید.

شخصی به کمک نردبان در باغ دیگری می‌رفت تا میوه بچیند، صاحب باغ سر رسید و گفت: «در باغ من چه کار داری؟»

پیشنهادی :  معنی شعر ای مادر عزیز فارسی ششم ابتدایی

آن شخص گفت: «نردبان می‌فروشم.»

گفت: «نردبان در باغ من می‌فروشی؟»

گفت: «نردبان از آنِ من است، هرجا که خواستم می‌فروشم.»

برداشت من از این لطیفه این است که: آن شخص دزدی می‌کرد اما با کمال پررویی و حاضر جوابی قصد داشت با بازی با کلمات، رفتار زشتِ خودش را در برابر صاحب باغ توجیه کند.

جالب فا

</ سوال دوم />

 2️⃣ مفهوم ضرب المثل به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است را در یک بند توضیح دهید.

مفهوم به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست

یعنی وقتِ ما تمام شده است ولی هنوز حرف‌های زیادی برای گفتن داریم (هر چند این نوشته به پایان رسید اما در اینجا ما فقط بخشی از حکایت را بررسی کردیم).

جواب صفحه ی 102 نگارش ششم ابتدایی را در عکس زیر هم مشاهده می‌کنید.

مفهوم به پایان آمد این دفتر – نگارش ششم صفحه 102

||| جالب فا |||

جواب درک متن درس هفدهم نگارش ششم ابتدایی

 

تا: حرفی است که میان عبارت ها و جمله ها می‌آید. در نمونه‌های زیر با کاربردهای آن آشنا می‌شوید:

الف) گاهی «تا» مفهوم فاصله‌ی زمانی و مکانی را بیان می‌کند. جالب فا به نمونه‌های زیر، توجّه کنید:

 • از تهران تا شیراز فقط دشت و طبیعت را تماشا کردم.
 • از صبح تا شب، کار می‌کنیم.

ب) گاهی کلمه‌ی «تا» به مفهوم «وقتی که، زمانی که و همین که، برای اینکه» به کار می‌رود. به نمونه‌های زیر، توجّه کنید:

 • تا او را دیدم، همه‌ی پرسش‌ها را فراموش کردم.
 • خیلی دویدم که به موقع برسم؛ تا رسیدم، آنها رفته بودند.

پ) گاهی «تا» واحدِ شمارش هم هست. مثال:

 • او هر روز، بیست تا نان می‌گرفت.
 • به کتاب‌فروشی رفتم و دو تا کتاب خریدم.

ت) مفهوم «تا» ا در هر یک از جمله‌های زیر، بنویسید.

جواب درک متن صفحه ۱۰۳ نگارش ششم درس ۱۷

 • آنها دام و تله می‌گذارند تا تو را در دام بیندازند. برای اینکه
 • می‌خواهم به مهدی کمک کنم تا درس‌هایش را بهتر یاد بگیرد. برای اینکه
 • از شام تا سحر بیدار بود. فاصله‌ی زمانی
 • تا کنون چند تا کتاب خوانده‎ای؟ فاصله‌ی زمانی (تا کنون) – واحدِ شمارش (چند تا)
 • تا شام، نیفتاد صدای تبر از گوش. فاصله‌ی زمانی
پیشنهادی :  گام به گام پودمان 8 کاروفناوری هشتم

||| جالب فا |||

هنر و سرگرمی درس ۱۷ نگارش ششم با جواب

جواب صفحه ۱۰۴ نگارش ششم

</ سوال اول />

1️⃣ از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویسید.

زمانی دهد تخت و گنج و کلاه        زمانی غم و رنج و خواری و چاه
چـنین است، هر چند مانیـم دیـر     نـه پـیـل سـرافـراز مـانـَد نـه شـیـر

حال نوبت شما کاربران جالب فا است که این دو بیت از اشعار فردوسی را با خط زیبای خودتان بنویسید.

||+  JalebFa.ir +||

سوالات صفحه 104 نگارش ششم با جواب

</ سوال دوم />

 2️⃣ برای جدول زیر، سؤالات مناسب طرح کنید.

صفحه 104 نگارش ششم درس 17 با جواب

جواب هنر و سرگرمی درس هفدهم نگارش ششم را در زیر مشاهده می‌کنید:

 1.  درختی مقاوم به گرما و سرما که نماد زندگی است.
 2.  آرایش کرده، مرتب و منظّم.
 3. شعله‌ور ساخت.
 4. نام یکی از بانوان شاعر معاصر ایرانی.
 5. نکوهیده باشد …. سوی بندگان و بسوی خدای.
 6. چیزی که نفیس و ارزشمند می‌باشد.

حالا که کتاب نگارش ششم دبستان به پایان رسید امیدوارم شما دانش آموزان دوست داشتنی و کاربران عزیز از جالب فا راضی بوده باشید و در تمام مراحل زندگی، موفق و شاد باشید و البته من رو فراموش نکنید 😜 جالب فا رو به خاطر بسپارید و به لیست علاقمندی‌های مرورگر خودتون اضافه کنید و همیشه به این سایت سر بزنید.

در صورت تمایل می‌توانید در ادامه از بخش دیدگاه‌ها، نظر خودتان را برای من و البته دوستان خودتان در سراسر ایران ارسال کنید.

امیدوارم از جواب سوالات درس هفدهم ۱۷ نگارش ششم ابتدایی صفحه 99، 100، 101، 102، 103، 104 (شامل بخش های املا و دانش زبانی، نگارش، درک متن، کارگاه نویسندگی و هنر و سرگرمی درس ستاره ی روشن نگارش ششم دبستان) استفاده کرده باشید. این مطلب  را با دوستانتان نیز به اشتراک بگذارید. همچنین با کلیک بر روی برچسب‌های زیر یا استفاده از گزینه‌ی جستجوی سایت به سایر مطالب دلخواه دسترسی پیدا کنید.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...