جواب نگارش ششم ابتدایی درس شانزدهم

جواب نگارش ششم ابتدایی درس شانزدهم

جواب سوالات درس شانزدهم آداب مطالعه نگارش ششم ابتدایی چیزی است که در صفحه‌ی پیش رو به آن دسترسی خواهید داشت. سوالات درس 16 نگارش ششم دبستان با جواب شامل بخش های املا و واژه آموزی، نگارش، کارگاه نویسندگی (پاسخ سوالات صفحه ی ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸ درس ۱۶ نگارش ششم) تقدیم شما می‌شود.

❤❤

</ سوال اول />

1️⃣ در هر جمله، زیرِ شکل صحیح واژه‌های داخل کمانک، خط بکشید.

 • الف) باید دانست که جماعت، (لایق – لایغ) چه نوع سخن است. (شکل صحیح: لایق)
 • ب) آگاه شدن از (اهوالاحوال) گذشتگان از فواید قصّه‌خوانی است. (شکل صحیح: احوال)
 • پ) از آداب حکایت‌گویی این است که سخنان محال و (گذافگزاف) نگوید. (شکل صحیح: گزاف)
 • ت) در نظم‌خوانی، چنان نکنند که (مستمع – مصتمع) ملول گردد. (شکل صحیح: مستمع)

||| جالب فا |||

جواب صفحه ۹۶ نگارش ششم ابتدایی

</ سوال دوم />

 2️⃣ در جدول زیر، واژه‌های معنی‌دار از درس (آداب مطالعه) آمده است، آنها را پیدا کنید و بنویسید.

 • لایق
 • سلاطین
 • اعتدال
 • زوال
 • راغب
 • عبرت
 • نظم خوانی
 • محنت

جواب سوال 2 صفحه 96 نگارش ششم درس آداب مطالعه را در تصویر زیر نیز مشاهده می‌کنید:

جواب صفحه ۹۶ نگارش ششم درس شانزدهم

ضمناً می‌توانید برای مشاهده‌ی متن درس آداب مطالعه فارسی ششم بر روی همین لینک آبی کلیک کنید.

JalebFa.ir

</ سوال سوم />

3️⃣ پنج واژه را که با خوان و خوانی ترکیب میشوند، بنویسید.

 1. نظم‌خوانی
 2. قصّه‌خوانی
 3. روضه‌خوان
 4. کتاب‌خوانی
 5. درس‌خوان
 6. تعزیه‌خوانی
 7. شبیه‌خوانی
 8. خبرخوان
 9. آوازه‌خوان
 10. شعرخوانی
 11. تابلوخوانی
 12. کُری‌خوانی

||| جالب فا |||

نگارش ششم ابتدایی درس شانزدهم با جواب

جواب صفحه ۹۷ نگارش ششم

</ سوال اول />

پیشنهادی :  جواب سوالات درس پانزدهم هدیه ششم حماسه آفرینان جاودان

1️⃣ متن زیر را در یک بند ادامه دهید و عنوانی برای نوشته ی خود انتخاب کنید.

ادامه متن در اتاق نشسته بودم و به کتاب های کتابخانه نگاه می‌کردم. ناگهان چشمم به کتاب
ادامه متن در اتاق نشسته بودم و به کتاب های – نگارش ششم صفحه 97

علاوه بر اینکه جواب سوال 1 صفحه 97 نگارش ششم را به صورت عکس در تصویر فوق مشاهده کردید و می‌توانید آن را ذخیره کنید، همچنین این جواب را به صورت متنی در زیر مشاهده خواهید کرد:

در اتاق نشسته بودم و به کتاب‌های کتابخانه نگاه می‌کردم. ناگهان چشمم به کتاب قلعه‌ی حیوانات افتاد. می‌دانستم که این کتاب برای پدرم است. از پدرم اجازه گرفتم و کتاب را باز کردم. به طور اتفاقی در یکی از صفحات این کتاب چشمم به این جمله افتاد: همه حیوانات باهم برابرند، اما بعضی برابرترند! این ضرب‌المثل را قبلاً شنیده بودم ولی اکنون متوجه شدم که منشأ آن کجاست.

جالب فا

</ سوال دوم />

 2️⃣ یکی از حکایت هایی را که تا به حال شنیده اید به زبان ساده بنویسید.

شخصی نزد حکیمی آمد و گفت: خبر داری فلانی چقدر پشت سرت بدگویی کرده است؟

حکیم با تبسم گفت: او تیری را به سویم پرتاب کرد که به من نرسید اما تو چرا آن تیر را از زمین برداشتی و در قلبم فرو کردی؟

||| JalebFa.ir |||

کارگاه نویسندگی درس ۱۶ نگارش ششم با جواب

 

ضرب‌المثل: عبارتی که در بردارنده‌ی نکته یا لطیفه یا پندی است و در میان مردم رایج است. استفاده‌ی به جا و مناسب از ضرب‌المثل، گفتار و نوشتار را شیرین و دلپذیر می‌کند.

جواب صفحه ۹۸ نگارش ششم

</ سوال اول />

پیشنهادی :  جواب نگارش ششم ابتدایی درس پانزدهم

1️⃣ ضرب المثل کبوتر با کبوتر باز با باز کند هم جنس با هم جنس پرواز را توضیح دهید.

ضرب المثل کبوتر با کبوتر باز با باز را توضیح دهید نگارش ششم

یعنی هر کسی باید با افرادِ هم‌سطح خود نشست و برخاست و رفت و آمد کند. زیرا کسانی که از جنس هم نیستند نمی‌توانند دوستان خوبی برای یکدیگر باشند.

||| جالب فا |||

</ سوال دوم />

 2️⃣ دریافت خود را از ضرب المثل این دغل دوستان که میبینی مگسانند گرد شیرینی بنویسید.

این دغل دوستان که میبینی نگارش ششم

برخی از دوستان، فرصت طلب هستند و دنبال منافع خودشان هستند؛ تا وقتی که اوضاع مالی و اجتماعی خوبی داشته باشید با شما هستند اما در هنگام سختی‌ها و گرفتاری‌ها شما را تنها می‌گذارند. مانند مگس‌هایی که به خاطر خوردن شیرینی دور آن جمع می‌شوند.

همچنین در عکس زیر هم معنی کوتاه ضرب المثل این دغل دوستان که میبینی را مشاهده می‌کنید:

معنی ضرب المثل این دغل دوستان که میبینی

در ادامه جواب سوال 3 صفحه 98 نگارش ششم را مشاهده خواهید کرد.

❤ JalebFa.ir ❤

</ سوال سوم />

3️⃣ دو ضرب المثلی را که در کتاب فارسی سال های گذشته آموخته اید بنویسید.

 1. شکمی از عزا در آورد (گوش کن و بگو درس ۹ فارسی پنجم دبستان)
 2. پند دادن به نادان مانند تخم افکندن در شوره‌زار است (صفحه ۳۸ درس ۴ فارسی پنجم دبستان)
 3. ماهی را هر وقت از آب بگيری تازه است. (درس ۲ فارسی چهارم دبستان صفحه ۲۸)
 4. هرچه کنی به خود کنی. (درس ۴ فارسی سوم دبستان)

امیدوارم از جواب سوالات درس ۱۶ نگارش ششم ابتدایی (شامل بخش های املا و واژه آموزی، نگارش، کارگاه نویسندگی صفحه ی 90، 91، 92، 93، 94 درس آداب مطالعه نگارش ششم دبستان) استفاده کرده باشید. این مطلب  را با دوستانتان نیز به اشتراک بگذارید. همچنین با کلیک بر روی برچسب‌های زیر یا استفاده از گزینه‌ی جستجوی سایت به سایر مطالب دلخواه دسترسی پیدا کنید.

پیشنهادی :  جواب سوالات درس هفتم فارسی ششم ابتدایی
درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...