جواب نگارش ششم ابتدایی درس سوم

جواب نگارش ششم ابتدایی درس سوم

جواب نگارش ششم ابتدایی درس سوم (هوشیاری) چیزی است که در نوشتار پیش رو به آن دسترسی خواهید داشت. در ادامه پاسخ پرسش های درس سوم نگارش فارسی ششم تقدیم شما دانش آموزان عزیز کلاس ششم دبستان می شود.

💙💚💛

✅ املا و دانش زبانی نگارش ششم درس سوم با جواب

</ سوال اول – نگارش ششم درس سوم صفحه ۲۴ />

1️⃣ مانند نمونه، هم خانواده ی هر یک از واژه ها را بنویسید.

 • معلوم: علم، معلم، علوم، عالم
 • هلاک: مَهلکه، هلاکت، مُهلِک
 • امثال: مثل، مثال
 • قصد: مقصد، قاصد، مقاصد، مقصود
هم خانواده معلوم هلاک و امثال – صفحه 24 نگارش ششم (چاپ جدید)

💙💚💛

جواب نگارش ششم درس سوم صفحه ۲۵

</ سوال دوم />

2️⃣ با توجه به متن درس، جمله هایی را که واژه های قصد، آزرده خاطر، زهرآلود در آنها به کار رفته است، بنویسید.

 • در زمان قدیم، پادشاهی بود که به شکار و گردش علاقه داشت و پیوسته به قصد شکار، اسب می تاخت و کمند در گردن حیوانات می انداخت.
 • پادشاه از آن حرکت، آزرده خاطر گشت و جام را زیر کوه گرفت تا مالامال شود و خواست که به لب رساند.
 • چشمه ای دید که آب از آن، قطره قطره بیرون می آمد و اژدهایی بر لب آن چشمه مرده و حرارت آفتاب در وی اثر کرده است و آب دهان زهر آلودش با آب چشمه مخلوط می شود و قطره قطره از کوه فرو می چکد.

 

نگارش ششم درس سوم با جواب – جمله با واژه های قصد، آزرده خاطر و زهر آلود

💙💚💛

</ سوال سوم />

3️⃣ مانند نمونه کامل کنید:

کاری :
 1. زخم کاری      —> کاری به معنی عمیق
 2. کاری داشتم   —> یک کار داشتم
آبادی :
 1. در مسیر به یک آبادی رسیدیم  —> آبادی به معنای یک محل آباد و سرسبز است که در آنجا آب جاری وجود داشته باشد.
 2. عید است آن روزی که تو آبادی و من آزادم   —> آبادی به معنای تو آباد هستی.
پیشنهادی :  جواب سوالات درس چهارم هدیه ششم باغ سری
آبی :
 1. رنگ آبی را دوست دارم     —> آبی یک رنگ است.
 2. ظرف آبی برداشتم            —> آبی یعنی یک مقدار آب.
مانند نمونه کامل کنید آبادی و آبی – جواب صفحه 25 درس سوم نگارش ششم

💙💚💛

✅ جواب نگارش ششم ابتدایی درس سوم

جواب نگارش ششم درس سوم صفحه ۲۶

</ سوال اول />

1️⃣ داستان درس را در یک بند خلاصه کنید و نام جدیدی برای آن انتخاب کنید.

موضوع: پشیمانی

پادشاهی یک پرنده ی باز داشت که خود آن را تربیت کرده بود و دوستش داشت. روزی که پادشاه همراه با بازش به شکار رفته بود از گروه جدا شد و دنبال آهویی رفت. قطرات آب از چشمه ای در کوه می چکید و پادشاه که تشنه بود قصد داشت جامش را از آب چشمه پر کند اما هر باز باز آن را می ریخت. نهایتاً پادشاه خشمگین شد و پرنده را کشت. پادشاه یکی از خدمتکاران را به بالای کوه فرستاد تا از سرچشمه برایش آب بیاورد و او دید که جنازه اژدهایی زهراگین در چشمه است و آب را آلوده کرده است. وقتی پادشاه ماجرا را فهمید از کرده ی خود پشیمان شد اما پشیمانی دیگر سودی نداشت.

+ پیشنهادی: جواب سوالات ریاضی ششم فصل اول +

💙💚💛

</ سوال دوم />

2️⃣ الف) جاهای خالی را با واژه های دلخواه پر کنید.

مادربزرگ همیشه می گفت: اگر برا کسی کاری می کنی، به روی او نیاور. به رخ کشیدن یک جور منّت گذاشتن است و اگر منّت بگذاری کار قشنگت خراب می شود .

مادربزرگ می گفت: لازم نیست وقتی کار خوبی می کنی، داد بزنی. لازم نیست عالم و آدم را خبر کنی. می گفت: کار خوب مثل عطر است. خودش منتشر می شود.

پیشنهادی :  جواب سوالات درس دهم فارسی ششم ابتدایی

2️⃣ ب) نوشته هایتان را در گروه بخوانید. به نظر شما بهترین نوشته کدام بود؟ چرا؟

این فعالیت بایستی در کلاس انجام شود و به نظر شخصی خودتان بستگی دارد.

جواب نگارش ششم درس سوم صفحه 26 (چاپ جدید)

💙💚💛

✅ کارگاه نویسندگی نگارش ششم درس سوم با جواب

جواب نگارش ششم درس سوم صفحه ۲۷

</ سوال اول />

 

شرح حال: یکی از راه های تمرین در نویسندگی، نوشتن شرح حال است. در شرح حال نویسی به این نکته ها توجه می شود: زمان و محل تولد، محل زندگی، ویژگی های خلقی و جسمی، وقایع مهم زندگی و …

1️⃣ شرح حال خود را در یک بند بنویسید (خودتان را معرفی کنید).

جواب این تمرین بستگی به مشخصات خودتان دارد. اما فرض می‌کنیم جالب فا یک پسر 12 ساله است:

من در پنجمین روز از ماه اول تابستان سال 1387 در شهر تهران به دنیا آمدم. اسم من جالب فا است و اکنون که یک پسر کلاس ششمی هستم، همراه خانواده در شهر شیراز زندگی می‌کنیم. دوستانم به من می‌گویند تو خیلی مهربان هستی و مرا به نظافت و پاکیزگی می‌شناسند ….

جواب نگارش ششم درس سوم صفحه ۲۸

2️⃣ بعد از یک میهمانی، ظرف ها در آشپزخانه درباره ی آداب غذا خوردن مهمان ها در حال صحبت بودند. گفت و گوی آنها را در دو بند بنویسید.

پس از اتمام میهمانی، مادر و پدرِ خانه ظرف های غذاخوری را در سینک ظرفشویی آشپزخانه جمع کرده بودند تا آنها را بشویند اما ناگهان تلفن زنگ خورد و آنها برای پاسخ دادن به تلفن به اتاق پذیرایی رفتند.

همین باعث شد تا ظروف در آشپزخانه فرصتی برای گپ زدن با هم پیدا کنند. یکی از بشقاب ها گفت به نظر من ملچ ملوچ نکردن یکی از مهمترین آداب غذا خوردن است. قاشق هم این موضوع را تایید کرد و اضافه کرد که بعضی انسان ها نمی دانند باید غذا را آهسته آهسته بجوند و مرا تند تند بر می دارند و من را حتی یک ثانیه در بشقاب رها نمی کنند.

پیشنهادی :  ریاضی ششم فصل چهارم (تقارن و مختصات) با جواب

چنگال هم گفت بعضی بچه ها هم با من قهر هستند و از من استفاده نمی کنند و به جای من از دستشان استفاده می کنند اما این کارشان باعث می شود که میکروب های روی دستشان باعث مریضی آنها بشود.

3️⃣ مفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوست را در یک بند توضیح دهید.

داشتن یک دشمن دانا نهایتاً باعث پیشرفت انسان خواهد شد. اما برعکس، داشتن یک دوست نادان باعث پسرفت و زمین خوردن انسان می شود چرا که انسان از دوستش تاثیر می پذیرد. بنابراین بایستی در انتخاب یک دوستِ خوب و دانا دقت کنیم تا با کمک یکدیگر به انسان بهتری تبدیل شویم.

مفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوست

امیدوارم از جواب سوالات نگارش فارسی ششم ابتدایی درس سوم (هوشیاری) (شامل بخش های املا و دانش زبانی، نگارش و کارگاه نویسندگی) استفاده کرده باشید. این مطلب  را با دوستانتان نیز به اشتراک بگذارید. همچنین با کلیک بر روی جواب درس چهارم نگارش ششم دبستان به جواب این درس هم دسترسی خواهید داشت.

درباره این مطلب نظر دهید !