جواب فعالیت های درس اول مطالعات هشتم

جواب فعالیت های درس اول مطالعات هشتم

جواب فعالیت های درس اول مطالعات هشتم

جواب فعالیت های درس اول مطالعات هشتم

جواب فعالیت های درس اول مطالعات هشتم

1- گفت‌وگو کنید

الف) شباهت های این دو ماجرا چه مواردی بود؟

 جلوه ها و شکل هایی از احساس مسولیت، تعاون، همکاری، کمک به همدیگرو همفکری برای حل مشکلات.

ب) در ماجراهایی که نقل شد، افرادی که پیش قدم شده بودند تا به دیگری کمک کنند، چه دلیلی برای کار خود آوردند؟ بیان کنید.

 احساس وظیفه و مسئولیت و کمک کردن و پیدا کردن راه چاره برای حل مشکل و شرایط سخت و بد پیش آمده.

پ) اگر در این ماجراها احساس مسئولیت و همکاری وجود نداشت، چه اتفاقاتی می افتاد؟

در ماجرای اول دوره درمان احمد آقا طول می کشید، هزینه اش بیشتر می شد، علی از نظر درسی ضعیف میشد. در نتیجه خانواده احمد اقا دچار مشکلات فراوان دیگری نیزمی شد. در ماجرای دوم بوی بد و نامطبوع زباله ها شهرک را فرا می گرفت و سبب بیماری مردم می شد در نتیجه اهالی شهرک دچار مشکلات فراوان دیگری نیز می شدند. 

ت) اگر در خانواده و فامیل برای کسی اتفاق ناخوشایندی پیش بیاید، آیا صحیح است ما بی تفاوت بمانیم؟ چرا؟

خیر، اولاً وظیفه ی انسانی ماست که در حل مشکلات به یکدیگر کمک کنیم و دوماً ممکن است روزی برای خود ما نیز چنین اتفاقی پیش بیاید و توقع و انتظار کمک داشته باشیم، پس با کمک ما احساس تنهایی نخواهند کرد وبا کم شدن مشکلات به آینده امیدوار خواهند شد.

پیشنهادی :  جواب فعالیت های درس نهم مطالعات هشتم

جواب فعالیت های درس اول مطالعات هشتمجواب فعالیت های درس اول مطالعات هشتم

2- به نظر شما آیا صحیح است که در خانه، همه کارها بر دوش یک نفر گذاشته شود؟ چرا؟

خیر، زیرا کارها بر دوش یک نفر می افتد و او نیز به خاطر تنها بودن باید تلاش بیشتری کند تا همه کارها را به خوبی انجام دهد. در نتیجه ناتوان و مریض شده و سبب مشکلات و بی نظمی بیشتری در خانواده می شود اما با تقسیم کارها و وظایف احساس مفید بودن افراد شکل گرفته و عدالت رعایت می شود.

3- شما در چه مواردی با اعضای خانواده تان همکاری می کنید؟ روی یک کاغذ بنویسید.

کمک درسی به خواهر و برادر کوچکتر، همکاری در هنگام پذیرایی از میهمان ها، خرید برای خانه، نظافت منزل، چیدن وسایل خانه، آماده کردن غذا و چایی، نگهداری از کوچکترها

4- چه نمونه هایی از همکاری در بین همسایه ها یا افراد محل خود سراغ دارید؟ بیان کنید.

همکاری در جابجایی وسایل سنگین همسایه ها، تزیین و چراغانی کردن محله در اعیاد و مراسمات مختلف، کمک به سالمندان و معلولان، کمک مالی و معنوی به مستمندان و فقیران محله، مراقبت از اموال عمومی.

5- به نظر شما کدام مکان ها در محله می تواند به همبستگی و همکاری بیشتر بین افراد آن محله کمک کند؟

مساجد، حسینیه ها، دفاتر شوراهای اسلامی و شورای حل اختلاف، خانه های ریش سفیدان و معتمدان محل.

6- به نظر شما چه عواملی مانع از همکاری و تعاون می شود؟ مثال بزنید.

خودخواهی، دنیا طلبی، وسوسه های شیطانی، ناتوانی در برقراری روابط صحیح، عدم همدلی، عدم روحیه تعاون و همکاری، نداشتن مهارت و آموزش های لازم و کافی در تعاونی ها، حسادت و عداوت.

پیشنهادی :  جواب فعالیت های درس دهم مطالعات هشتم

امیدوارم از جواب فعالیت های درس اول مطالعات هشتم به خوبی استفاده کرده باشید. ضمن اینکه از برچسب های زیر به کلیه‌ی جستجو کنید در دسترسی خواهید داشت.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...