جواب سوالات چرا این تلفن زنگ نمی زند تفکر هفتم

جواب سوالات چرا این تلفن زنگ نمی زند تفکر هفتم

جواب سوالات فعالیت و گفت و گو کنید درس این تلفن زنگ نمی زند تفکر هفتم شامل صفحه ی ۱۰۸ و ۱۰۹ تفکر و سبک زندگی هفتم را در این نوشتار از جالب فا مشاهده خواهید کرد.

صفحه 108 تفکر هفتم با جواب

چرا این تلفن زنگ نمی زند تفکر و سبک زندگی هفتم

آگاهی‌های انسان از راه‌های گوناگون به دست می‌آید. شما در طول دوران تحصیل خود با نقش حواس پنجگانه در کسب آگاهی به خوبی آشنا شده اید. امّا انسان دارای قوای دیگری نیز هست و برخی آگاهی های خود را از طریق این قوا به دست می آورد. برای مثال انسان؛ خوشی، غم، کینه، ترس، حسد و … را در خود حس می‌کند، بدون اینکه اندامی برای آن در بدن وجود داشته باشد. این نوع آگاهی‌ها را نیز آگاهی‌های حسی می‌گویند که از حواس پنجگانه ناشی نمی‌شود. در این فعّالیت شما پس از مشاهده‌ی فیلم «چرا این تلفن زنگ نمی‌زند؟» با تکیه بر تجربیات خود درباره‌ی این موضوع به گفت و گو و تأمل می‌پردازید.

❤ JalebFa.ir

صفحه 109 تفکر هفتم با جواب

جواب سوالات چرا این تلفن زنگ نمی زند تفکر هفتم

✍ گفت و گو کنید – صفحه ۱۰۹ تفکر هفتم

جواب گفت وگو کنید صفحه 109 تفکر هفتم

برداشت شما از این فیلم چیست؟

پنج پریزی که تعمیرکار برای قطع صدا سیم را از آنها می‌کشد نماد حواس پنجگانه است و در فیلم مشاهده کردیم که با قطع این سیم‌ها باز هم زنگ تلفنی به صدا درآمد، یعنی حواس پنجگانه‌ی انسان ناقص هستند و انسان علاوه بر حواس بیرونی که ظاهری هستند، از حواس غیرظاهری یا همان قوای درونی نیز بهره می‌برد.

پیشنهادی :  جواب سوالات درس دوازدهم فارسی هفتم
به نظر شما داستان این فیلم در کجا و چه زمانی اتّفاق می افتد؟

از آنجایی که در  این فیلم، در محل کار تعمیرکار تلفن، پنجره یا ساعتی وجود ندارد، بنابراین زمان و مکان آن به طور دقیق مشخص نیست و فقط میتوان بر اساس شواهد و با استدلال، مکان و زمان را حدس زد.

تعمیرکار تلفن چگونه شخصیتی دارد؟ چرا این طور فکر می کنید؟

شخصی که به دنبال ندای درون خویش حرکت می‌کند.

بر اساس شواهدی که در فیلم وجود دارد، یعنی صدای تلفن ناشناسی که به صدا در می‌آید و  تعمیرکار به دنبال منبع آن می‌رود، اینگونه استدلال میکنم که آن مرد به دنبال ندای درون خویش حرکت می‌کند.

تلفن‌ها در این فیلم می‌توانند نماد چه چیزی در زندگی ما باشند؟

تلفن‌ها میتوانند نماد ندای درون، قوای درونی (مثل قوه‌ی تخیل، واهمه و…) یا احساسات باشند.

آیا می‌توانید پایان دیگری برای این داستان بیان کنید؟

مثلاً در همان ابتدا تعمیرکار آن پنج سیم را قطع نکند و به دنبال ندای درون خودش حرکت نکند.

جالب فا

جواب فعالیت درس چرا این تلفن زنگ نمی زند

جواب فعالیت صفحه 109 تفکر هفتم

✍ فعالیت تکمیلی در کلاس – صفحه ۱۰۹ تفکر هفتم

با توجه به مباحث مطرح شده در کلاس، بنویسید آنچه که ما درک میکنیم، از کجا ناشی می شود؟

 اطلاعات اولیه‌ی ما از طریق حواس ظاهری (دیدن، شنیدن، بوییدن، چشیدن و لمس‌کردن) به دست می‌آید و آنچه که ما درک می‌کنیم ناشی از تجزیه و تحلیل این اطلاعات توسط مغز و استخراج معنا و مفهوم از دریافت‌های خویش می‌باشد.

پیشنهادی :  جواب سوالات درس اول فارسی پنجم ابتدایی
حالاتی نظیر خوشی، کینه، غم، حسد، ترس و… چگونه در انسان ایجاد می شوند؟

انسان پس از مشاهده‌ی وقایع از طریق حواس پنچگانه و تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از دانسته‌های قبلی و ادراکی که از آن وقایع دارد، موقعیت را تحلیل می‌کند و نهایتاً در واکنش به این تحلیل، حالاتی نظیر خوشی، کینه، غم، حسد، ترس و… در انسان ایجاد می‌شود.

امیدوارم جواب درس خشم خود را چگونه مهار کنیم تفکر هفتم (سوالات فعالیت و گفت و گو کنید صفحه ی 109 تفکر و سبک زندگی هفتم) رضایت شما دانش آموزان عزیز کلاس هفتم را جلب کرده باشد و  جالب فا را به خاطر بسپارید.

درباره این مطلب نظر دهید !