جواب سوالات درک مطلب درس پانزدهم فارسی ششم (درس 15 میوه ی هنر)

جواب سوالات درک مطلب درس پانزدهم فارسی ششم (درس 15 میوه ی هنر)

جواب سوالات درس پانزدهم فارسی ششم ابتدایی شامل پاسخ درک مطلب درس میوه ی هنر فارسی ششم صفحه ی ۹۹ و جواب سوال حکایت افلاطون و مرد جاهل صفحه ۱۰۰ فارسی کلاس ششم به همراه معنی کلمات، هم خانواده لغات و متضاد کلمات درس ۱۵ فارسی ششم ابتدایی را در این نوشتار از جالب فا مشاهده خواهید کرد.

جواب صفحه ۹۹ فارسی ششم

1️⃣ علت قطع کردن درخت سپیدار چه بود؟

زیرا درختِ سپیدار، میوه نمی‌داد.

2️⃣ منظور شاعر از مصراع کردار نکو کن که نه سودی ست ز گفتار چیست؟

یعنی رفتار و عملت را درست کن که سخن گفتن بدون عمل هیچ فایده‌ای ندارد.

(می‌توانید برای مشاهده‌ی معنی شعر میوه‌ی هنر بر روی همین لینک آبی کلیک کنید)

3️⃣ به نظر شما پیام این شعر چیست؟

رفتار و  اَعمالِ پسندیده بهتر از گفتارِ بدون عمل است.

4️⃣ به نظر شما درخت سپیدار هیچ فایده ای ندارد؟ دلیل خود را بیان کنید.

به نظر من درخت سپیدار بسیار مفید است زیرا چوبِ نرمِ درختِ سپیدار برای حکاکی استفاده می‌شود و همچنین در صنایع کاغذسازی و جعبه‌سازی از آن بهره می‌برند. علاوه بر این، از برگ و پوست درخت سپیدار در طب سنتی استفاده می‌شود.

|||  JalebFa.ir  |||

❤❤

دانش زبانی درس 15 فارسی ششم دبستان

 1. الف) کلمه‌ی آوخ که در درس خواندیم یک واژه است؛ امّا معنای یک جمله‌ی کامل را بیان می‌کند.
  گاهی برای حالت‌هایی مانند آرزو، اندوه و شادی از کلمه‌هایی مانند ای کاش، افسوس، آفرین، آوَخ و… استفاده می‌کنیم. این کلمات را شِبْهِ جمله می‌گویند.
  این کلمات، اجزای یک جمله را ندارند ولی معنای یک جمله‌ی کامل را بیان می‌کنند. شبه جمله یعنی شبیه یک جمله.
 2. ب) به کلمه‌های زیر توجّه کنید:
  🟦 پار …………… پارسال
  🟦 دی …………… دیروز
  🟦 مه …………… ماه
  گاهی شاعران از کلمات کوتاه شده‌ای مانند پار، دی، مَه، گَه و شَه استفاده می‌کنند.
پیشنهادی :  جواب سوالات درس سیزدهم مطالعات ششم ابتدایی

| جالب فا |

حکایت افلاطون و مرد جاهل ششم دبستان

گویند روزی افلاطون نشسته بود. مردی نزد او آمد و نشست و شروع کرد به حرف زدن.

در میانه ی سخن،گفت: «ای حکیم ! امروز فلان مرد را دیدم که سخنِ تو می‌گفت و تو را دعا می‌کرد و می‌گفت:

افلاطون، بزرگ مردی است که هرگز کس چون او نبوده است و نباشد. خواستم که شکر و سپاس او را به تو رسانم.»

جواب سوال حکایت افلاطون و مرد جاهل ششم دبستان
حکایت افلاطون و مرد جاهل ششم دبستان با جواب سوال

افلاطون چون این سخن بشنید، سر فرو برد و بگریست و سخت دلتنگ شد.

این مرد گفت: «ای حکیم ! از من چه رنج آمد تو را که چنین تنگدل گشتی؟»

افلاطون گفت: « از تو رنجی به من نرسید ولیکن برای من از این بَدتَر چیست که جاهلی مرا بستاید.»

جالب فا

جواب سوال صفحه ۱۰۰ فارسی ششم

جواب سوال حکایت افلاطون و مرد جاهل کلاس ششم

چرا هنگامی که افراد نادان از ما تعریف می‌کنند، نباید خوشحال شویم؟

زیرا ممکن است افراد نادان از اشخاصی که مانندِ خودشان نادان هستند تعریف و تمجید کنند و شاید تعریفِ افراد نادان از ما نشانه‌ی این باشد که ما کار اشتباهی مرتکب شده ایم.

در بخش بعدی معنی کلمات و هم خانواده و متضاد واژه های درس پانزدهم فارسی ششم ابتدایی را مشاهده خواهید کرد.

❤ جالب فا ❤

معنی کلمات درس پانزدهم فارسی ششم

معنی لغات درس میوه ی هنر فارسی ششم

قصه :

افسانه، داستان، سرگذشت

جور :

ستم، ظلم

زار :

ناتوان، ضعیف، نحیف

بیخ :

بُن، ته، ریشه، بنیاد

موسم :

فصل، وقت، هنگام

حاصل :

میوه، ثمر

توده :

تپه و پشته، جمع کردن

پیشنهادی :  گام به گام پودمان 2 کاروفناوری هشتم
دهقان :

کشاورز

هیمه :

هیزم، سرشاخه‌ی خشک درخت

آوخ :

 دریغ، افسوس، آخ

آتشگر :

روشن کننده‌ی آتش، کسی که آتش را فروزان می‌کند.

ادبار :

بدبختی، نگون بخت

خوار :

پست و حقیر

فرجام :

پایان، آخر، عاقبت کار

سزاوار :

شایسته

دکه :

مغازه، دکان، حجره

 جاهل :

نادان

فلان :

اشاره به شخصی ناشناس یا چیزی نامعلوم

بگریست :

گریه کرد

|||  جالب فا  |||

هم خانواده درس پانزدهم فارسی ششم

 • قصه: قصص، قَصاص (قصه‌گو)
 • جُرم: مُجرِم، جرائم، مُجرمین
 • شعله: مَشعَل
 • حاصل: محصول، حاصله، محصولات
 • حکمت: حکیم، حاکم، محکوم
 • جاهل: مجهول، جهالت، جاهلان
 • عمل: عامل، معمول، عوامل
 • شکر: شاکر، تشکّر، متشکّر

❤ جالب فا ❤

کلمات متضاد درس ۱۵ فارسی ششم

شام ≠ صحر

خندیدن ≠ نالیدن

کردار ≠ گفتار

شب ≠ روز

آسان ≠ دشوار

جور ≠ داد، عدل

زار ≠ قوی

بیخ ≠ سر

ادبار ≠ خوشبختی

خوار ≠ عزیز

فرجام ≠ آغاز، ابتدا

امیدوارم از جواب سوالات درک مطلب درس پانزدهم فارسی ششم ابتدایی صفحه ۹۹ و ۱۰۰ (همراه با معنی کلمات، هم خانواده و متضاد کلمات درس 15 میوه ی هنر فارسی ششم دبستان) استفاده کرده باشید. برای دسترسی به سایر دروس از برچسب های زیر استفاده کنید و باز هم به جالب فا سر بزنید.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...