جواب سوالات درس چهارم هدیه ششم باغ سری

جواب سوالات درس چهارم هدیه ششم باغ سری

جواب سوالات درس چهارم 4 هدیه ششم (باغ سری) شامل جواب برایم بگو صفحه ۲۸، تدبر کنیم و بررسی کنید صفحه ۲۹، گفت و گو کنید و ایستگاه فکر صفحه ۳۰ درس ۴ هدیه ششم ابتدایی را در این صفحه مشاهده خواهید کرد.

جواب صفحه 28 هدیه ششم ابتدایی

هادی و مهدی برای آگاه کردن بچه ها چه کارهای دیگری میتوانستند انجام دهند؟

  1. می‌توانستند به بچه‌ها پیشنهاد بدهند که در جای دیگری بازی کنند.
  2. از بزرگترها درخواست کمک کنند تا آنها را از عاقبت این کار آگاه کنند.

💛 جالب فا 💛

جواب تدبر کنیم درس چهارم هدیه ششم صفحه 29

این آیه را بخوانید.

جواب درس چهارم هدیه ششم تدبر کنیم صفحه 29

✅ با این کلمه ها ، ترجمه ی آیه را کامل کنید: خوب ؛ نیکی ؛ دیگران ؛ زشتی‌ها

باید از میان شما، جمعی باشند که دیگران را به نیکی دعوت کنند و آنها را به کارهای خوب فرا بخوانند و از زشتی‌ها بازدارند. آنها همان رستگاران هستند.

💛💛

✅ با توجه به معنای آیه، به کار هادی و مهدی در دین چه می گویند؟

امر به معروف و نهی از منکر

💛 JalebFa.ir 💛

جواب بررسی کنید درس 4 هدیه ششم

✅ کدام یک از جملات، به امر به معروف و کدام یک به نهی از منکر مربوط است؟

  1. به نماز نگو کار دارم؛ به کار بگو وقت نماز است. امر به معروف
  2. خوش قول و خوش رفتار باشيد تا همه شما را دوست داشته باشند. امر به معروف
  3. مدرسه، خانه‌ی دوم ماست؛ در حفظ تمیزی و زیبایی آن بکوشیم. امر به معروف
  4. در کار دیگران تجسّس نکنید. نهی از منکر
  5. غیبت ممنوع. نهی از منکر
  6. سیگار ممنوع. نهی از منکر
پیشنهادی :  جواب فصل دوم علوم هفتم

سوالات درس 4 هدیه ششم با جواب

جواب صفحه 30 هدیه ششم دبستان

جواب گفت و گو کنید هدیه ششم درس ۴

✅ اگر کسی خطایی کند شما چه میکنید؟

سعی میکنم با ادب کامل و به صورت خصوصی که شخصیتش نزد دیگران تخریب نشود، اشتباه او را به وی یادآوری کنم و به صورت دوستانه از او تقاضا می‌کنم که بهتر است اشتباهش را تکرار نکند.

💛💛

✅ اگر شما خطا کنید دوست دارید چگونه شما را متوجه اشتباهتان بکنند؟

دوست دارم با مهربانی اشتباه مرا به من بگویند تا بتوانم خودم را اصلاح کنم و اگر نظر آن فرد صحیح بود، دیگر آن کار اشتباه را تکرار نکنم.

جواب ایستگاه فکر هدیه ششم درس چهارم

✅ تشویق کردن دیگران به کارهای خوب چه اثری دارد؟

باعث می‌شود که همه تشویق بشوند و کارهای خوب و پسندیده‌ی بیشتری انجام دهند و جامعه‌ی بهتری داشته باشیم.

💛💛

✅ تذکر دادن به دیگران درباره ی کارهای بد چه ضرورتی دارد؟

باعث می‌شود که انسان‌ها متوجه اشتباهات خودشان بشوند و فرصتی برای اصلاح رفتار خودشان به دست آورند.

امیدوارم از جواب سوالات درس چهارم هدیه ششم باغ سری (شامل جواب برایم بگو صفحه ۲۸، تدبر کنیم و بررسی کنید صفحه ۲۹، گفت و گو کنید و ایستگاه فکر صفحه ۳۰ درس ۴ هدیه ششم ابتدایی) استفاده کرده باشید و باز هم به سایت جالب فا سر بزنید. این مطلب  را با دوستانتان نیز به اشتراک بگذارید.

درباره این مطلب نظر دهید !