جواب سوالات درس چهاردهم 14 راز زندگی فارسی ششم ابتدایی

جواب سوالات درس چهاردهم 14 راز زندگی فارسی ششم ابتدایی

جواب سوالات درس چهاردهم فارسی ششم ابتدایی شامل جواب درک مطلب درس راز زندگی فارسی ششم، کارگاه درس پژوهی درس چهاردهم فارسی ششم با جواب صفحه ی ۹۴، پاسخ سوالات بخوان و بیندیش درک و دریافت پیاده و سوار کلاس ششم صفحه ی ۹۶ و همچنین آرایه های ادبی و  معنی شعر راز زندگی قیصر امین پور، معنی کلمات، هم خانواده لغات و متضاد کلمات درس 14 راز زندگی فارسی ششم ابتدایی را در این نوشتار از جالب فا مشاهده خواهید کرد.

معنی شعر راز زندگی درس چهاردهم فارسی ششم

آرایه های ادبی شعر راز زندگی

غنچه با دلِ گرفته، گفت: «زندگی لب ز خنده بستن است. گوشه ای درون خود نشستن است.»

غنچه با ناراحتی (به گل) گفت: زندگی نخندیدن و در گوشه‌ای غمگین و تنها نشستن است.

آرایه‌ها:

 • تشخیص (حرف زدن غنچه)
 • کنایه (دلِ گرفته کنایه از غمگین بودن)

🌹🌹

گل به خنده، گفت: «زندگی شکفتن است. با زبانِ سبز، راز گفتن است.»

گل با خنده (به غنچه) گفت: زندگی مانند شكفتن گل است. راز و رمز زندگی را با زبانی سبز (مانند برگ گل‌ها و درختان) بیان کردن است. 

آرایه‌ها:

 • تشخیص (حرف زدن گل)
 • تناسب یا مراعات نظیر (گل، غنچه، شکفتن، سبز)
 • کنایه (با زبانِ سبز راز گفتن کنایه از بازگو کردن راز زندگی با شادابی و طراوت)

🌹🌹

گفت‌وگوی غنچه و گل از درون باغچه باز هم به گوش می‌رسد.

گفت‌وگوی غنچه و گل از درون باغچه همچنان شنیده می‌شود.

آرایه‌ها:

 • تشخیص (حرف زدن گل و غنچه)

🌹🌹

تو چه فکر می‌کنی؟ راستی کدام یک درست گفته اند؟

تو چه فکری درباره‌ی گفت‌وگوی آنها می‌کنی؟ به نظرت حرف کدام یک از آنها درست است؟

🌹🌹

من که فکر می‌کنم گل به رازِ زندگی اشاره کرده است. هر چه باشد او گل است. گل، یکی دو پیرهن بیشتر ز غنچه پاره کرده است.

من که فکر می‌کنم گل، راز زندگی را فهمیده و به آن اشاره کرده است. بالأخره او گل است و تجربه‌اش در زندگی از غنچه بیشتر است.

آرایه‌ها:

 • تشخیص (اشاره کردنِ گل)
 • کنایه (پیرهن پاره کردن کنایه از تجربه داشتن)
 • ارسال المثل (به کار بردن ضرب المثل در شعر)

قیصر امین پور

قالب شعر راز زندگی قیصر امین پور

شعر نو (نیمایی)

|||  JalebFa.ir  |||

جواب درک مطلب درس راز زندگی فارسی ششم

پاسخ درک مطلب صفحه ی ۹۴ فارسی ششم

1️⃣ نظر غنچه و گل را با هم مقایسه و دو تفاوت آنها را بیان کنید.

 1. از نظر غنچه، زندگی یعنی نخندیدن و غمگین بودن اما از نظر گل، زندگی یعنی شادابی و طروات داشتن.
 2. از نظر غنچه، زندگی یعنی گوشه‌گیری و تنهایی اما از نظر گل، زندگی یعنی شکوفایی و رشد.
پیشنهادی :  جواب سوالات درس دهم مطالعات ششم ابتدایی

2️⃣ به نظر شما راز زندگی چیست ؟

به نظر من راز زندگی، داشتنِ انگیزه و حرکت و تلاش برای رسیدن به موفقیت و دوری از غم و غصه است.

3️⃣ منظور از گل یکی دو پیرهن بیشتر ز غنچه پاره کرده است چیست ؟

یعنی تجربه‌ی گل از غنچه بیشتر است.

4️⃣ چرا شاعر دلِ گرفته را به غنچه و خنده را به گل نسبت داده است؟

به خاطرِ شکل ظاهری آنها که غنچه بسته است ولی گل شکوفا شده است.

❤❤

دانش ادبی درس 14 فارسی ششم دبستان

 1. گاهی، شاعر یا نویسنده برای اثربخشی بیشتر، زیباتر ساختن و ساده کردن مفاهیمِ شعر و نوشته‌ی خود از زبان موجودات و اشیا سخن می‌گوید و رفتار انسانی را به آنها نسبت می‌دهد؛ مانند «غنچه با دل گرفته، گفت / گل به خنده گفت».
  در این نمونه، شاعر، غنچه و گل را مانند انسان پنداشته و ویژگی انسانی را به آنها نسبت داده است. به این کار شخصیت‌بخشی می‌گویند.
 2. مناظره: گاهی در نوشته یا شعر، شخصیت‌های انسانی و یا غیر انسانی به صورت پرسش و پاسخ و یا بحث و مجادله به گفت‌وگو می‌پردازند، که به این کار مناظره می‌گویند. در شعری که خواندید، شاعر با رو به رو قرار دادن غنچه و گل و هم‌سخنی آن دو از این شیوه (مناظره) بهره گرفته است.

| جالب فا |

کارگاه درس پژوهی درس چهاردهم فارسی ششم با جواب

جواب کارگاه درس پژوهی صفحه 94 فارسی ششم

1️⃣ 🅰 چند شی انتخاب کنید و ویژگی های انسانی را به آنها نسبت دهید و داستانی کوتاه بسازید.

 • کتاب: کیفم را باز کردم. ناگهان صدایی شنیدم دیدم یکی از کتاب‌های درسی به من گفت: «مرا بخوان!» فوراً کتاب را از کیف در آوردم و مشغول خواندن شدم. (حرف زدنِ کتاب)
 • درخت: برگ‌های سبز و شاخه‌های درخت بر اثر وزش بادِ بهاری به رقص درآمدند و جلوه‌ی زیبایی به حیاط خانه‌ی ما دادند. (رقصیدن درخت)
 • ابر و غنچه: ناگهان بادی وزید و ابر گریه کرد. از گریه‌ی ابرهای آسمان، غنچه‌های باغچه خندیدند و به گل تبدیل شدند. (گریه‌ی ابر و خنده‌ی غنچه)
1️⃣ 🅱 بهترین داستان را با ذکر دلیل انتخاب کنید.

در داستان آخر، باران را به گریه کردنِ ابر تشبیه کردیم درحالیکه گریه کردن یک ویژگی انسانی است. علاوه بر آن، شکفتنِ غنچه را نیز به خندیدن که یکی از ویژگی‌های انسانی است مانند کردیم. به نظر من این داستان کوتاه به علت به کار بردن دو آرایه‌ی تشخیص (جان بخشی به اشیا) بهترین داستان بود.

2️⃣ در شعر شیر خدا بیت آن دم صبح قیامت تاثیر حلقه ی در شد از او دامن گیر به چه واقعه ای اشاره دارد؟ تحقیق کنید و به کلاس گزارش دهید.

این بیت به سحرگاهِ ضربت خوردنِ امام علی که برای نماز صبح به سمت مسجد کوفه می‌رفت اشاره دارد. این واقعه در مسجد کوفه توسط ابن ملجم مرادی اتفاق افتاد و به شهادت امام علی در روز ۲۱ رمضان انجامید.

پیشنهادی :  جواب کاربرگ 8 اجتماعی ششم

(شعر شیر خدا در صفحه 88 درس 12 فارسی ششم دبستان آمده است.)

جالب فا

بخوان و بیندیش پیاده و سوار فارسی ششم

روزی بود و روزگاری بود. یک مرد بزّاز بود که هر چند وقت یک بار از شهر، پارچه و لباس‌های گوناگون می‌خرید و به ده‌های اطراف می‌برد و می‌فروخت و به شهر برمی‌گشت.

یک روز این بزّازِ دوره‌گرد، داشت از یک ده به ده دیگر می‌رفت، وقتی از آبادی خارج شد و به راه بیابانی رسید، مردی اسب سوار را دید که آهسته آهسته می‌رفت. مرد بزّاز که بسته‌ی پارچه‌ها را به دوش داشت، بسیار خسته شده بود، به سوار گفت: «آقا، حالا که ما هر دو از یک راه می‌رویم، اگر این بسته را روی اسب خودت بگیری از جوانمردی تو سپاسگزار و دعاگو خواهم شد.»

سوار جواب داد: «حق با تو است که کمک کردن به همنوع، کار پسندیده‌ای است و ثواب هم دارد امّا از این متأسّفم که اسب من دیشب، کاه و جو نخورده و چون تاب و توان راه رفتن ندارد، بار گذاشتن روی او بی‌انصافی است و خدا را خوش نمی‌آید.»

مرد بزّاز گفت: «بله، حق با شماست.» و دیگر حرفی نزد. همین که چند قدم دیگر پیش رفتند، ناگهان از کنار جاده، خرگوشی بیرون دوید و پا به فرار گذاشت و رفت صد قدم دورتر نشست.

بخوان و بیندیش پیاده و سوار فارسی ششم با جواب درک و دریافت

اسب سوار وقتی خرگوش را دید، شروع کرد دنبال خرگوش تاختن. خرگوش دوباره شروع کرد به دویدن، او از جلو و اسب سوار از دنبال او رفتند.

مرد بزّاز وقتی دویدن اسب را دید به فکر فرو رفت و با خود گفت: «چه خوب شد که سوار، ساینس‌هاب، کوله‌بار مرا نگرفت وگرنه ممکن بود به فکر بدی بیفتد و پارچه‌های مرا بِبَرد و دیگر دستم به او نرسد.»

اتّفاقاً اسب سوار هم پس از اینکه مقداری رفته بود به همین فکر افتاد و با خود گفت: «اسبی به این خوبی دارم که هیچ سواری هم نمی‌تواند به او برسد، خوب بود بسته‌ی بار بزّاز را می‌گرفتم و می‌زدم به بیابان و می‌رفتم».

سپس سوار، اسب را برگردانید و آرام آرام برگشت تا به پارچه فروش رسید و به او گفت: «خیلی معذرت می‌خواهم، تو را تنها گذاشتم و رفتم خرگوش بگیرم، نشد. راستی چون هنوز تا آبادی خیلی راه داریم، دلم راضی نشد تنها بروم و دیدم خدا را خوش نمی‌آید که تو پیاده و خسته باشی و من هم اسب داشته باشم و به تو کمک نکنم، حالا بسته‌ی پارچه را بده تا برایت بیاورم. اسب هم برای این مقدار بار، نمی‌میرد، به منزل می‌رسد و خستگی از تنش در می‌رود.»

پیشنهادی :  جواب کاربرگه 8 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

مرد بزّاز گفت: «از لطف شما متشکّرم، راضی به زحمت نیستم. بعد از پیدا شدن خرگوش و دویدن اسب، من هم فهمیدم که باید بار خودم را خودم به دوش بکشم.»

قصّه‌های برگزیده از مرزبان‌نامه، بازنویسی مهدی آذریزدی

❤ JalebFa.ir ❤

درک و دریافت پیاده و سوار کلاس ششم

جواب درک و دریافت صفحه ۹۶ فارسی ششم

1️⃣ با توجه به متن مرد اسب سوار چه ویژگی هایی داشت ؟

مرد اسب سوار، فردی فرصت طلب بود که نه تنها خیرش به دیگران نمی‌رسید بلکه اگر شرایط برایش مهیا می‌شد اقدام به دزدی هم می‌کرد.

2️⃣ منظور بزاز از گفتن اینکه باید بار خودم را خودم به دوش بکشم چه بود ؟

بزاز فهمیده بود که مرد اسب‌سوار دزد است و با گفتن این جمله قصد داشت بسته‌ی پارچه‌ها را به او ندهد.

3️⃣ پنج رویداد مهم داستان را به ترتیب بیان کنید.

 1. مردِ بزّاز از اسب‌سوار درخواست کرد که بسته‌ی پارچه‌ها را روی اسبش بگذارد.
 2. اسب‌سوار درخواستِ بزّاز را نمی‌پذیرد.
 3. اسب‌سوار با دیدن یک خرگوش، با سرعت او را دنبال می‌کند.
 4. اسب‌سوار به این فکر می‌افتد که بارِ بزّاز را بدزد.
 5. مردِ بزّاز با دیدن سرعتِ اسب، از دادن بارش به اسب‌سوار پشیمان می‌شود.

در بخش بعدی معنی کلمات و هم خانواده و متضاد واژه های درس چهاردهم فارسی ششم ابتدایی را مشاهده خواهید کرد.

❤ جالب فا ❤

معنی کلمات درس چهاردهم فارسی ششم

معنی لغات درس راز زندگی فارسی ششم

گرفته :

بسته، مسدود

دلِ گرفته :

غمگین، ناراحت

بزاز :

پارچه فروش

ثواب :

مزد، پاداش، پاداش کار خوب و پسندیده در جهان آخرت

تاختن :

اسب دواندن، تند رفتن

آبادی :

شهر، روستا

❤❤

هم خانواده درس چهاردهم فارسی ششم راز زندگی

 • فکر: افکار، تفکر، متفکر
 • حق: حقیقت، حقوق، احقاق
 • اشاره: اشارت، مشورت، مستشار
 • وقت: اوقات، موقّت
 • خارج: خروج، اخراج، مخرج
 • مقدار: قدر، مقادیر، مُقدّر
 • معذرت: عذر، معذور، اعتذار

❤ جالب فا ❤

کلمات متضاد درس 14 فارسی ششم

گرفته ≠ باز

دلِ گرفته ≠ شاد

خنده ≠ گریه

بستن ≠ باز کردن، گشودن

درون ≠ بیرون

شکفتن ≠ پژمردن

گفتن ≠ سکوت

درست ≠ غلط

بیشتر ≠ کمتر

گوناگون ≠ یکسان

جوانمردی ≠ نامردی

ثواب ≠ گناه

حق ≠ باطل

دورتر ≠ نزدیکتر

پیاده ≠ سواره

خستگی ≠ شادابی

امیدوارم از جواب سوالات درس چهاردهم فارسی ششم ابتدایی (همراه با معنی شعر و کلمات، هم خانواده و متضاد کلمات درس 14 راز زندگی فارسی ششم دبستان) استفاده کرده باشید. برای دسترسی به سایر دروس از برچسب های زیر استفاده کنید و باز هم به جالب فا سر بزنید.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...