جواب سوالات درس سوم فارسی پنجم ابتدایی

جواب سوالات درس سوم فارسی پنجم ابتدایی / گام به گام پایه پنجم

درست و نادرست صفحه 30 درس سوم فارسی پنجم ابتدایی

سوال

درست و نادرست درس سوم فارسی پنجم که در صفحه ی 30 کتاب آمده است

پاسخ

  • بیمارستان نزدیک خانه‌ی طبیب بزرگ شهر ساخته شد. (درست)
  • پس از جمع‌آوری گوشت‌ها، طبیب متوجه شد که تمامی گوشت‌ها خشکیده و فاسد شده‌اند. (نادرست)
  • هوشمندی طبیب باعث شد تا مشکل آن شهر حل شود. (درست)
  • طبیب، گوشت‌ها را برای شناسایی محل مناسبی جهت ساخت بیمارستان می‌خواست. (درست)
  • محمد تا چیزی را نمی‌فهمید، به سادگی از آن دست نمی‌کشید. (درست)

 

 

درک مطلب صفحه 30 درس سوم فارسی پنجم ابتدایی

سوال

چرا طبیب برای تعیین مکان بیمارستان، چند تکه گوشت تازه خواست؟

پاسخ

زیرا می‌خواست بداند که کدام نقطه از شهر هوای پاکیزه‌تری دارد و محل مناسبی برای احداث بیمارستان است.

سوال

به نظر پزشک، بیمارستان باید در چه مکانی ساخته می‌شد؟

پاسخ

محلی که هوای پاکیزه تری داشته باشد.

سوال

طبیب بزرگ در جوانی، چگونه می‌خواست دنیای خود را بهتر بشناسد؟

پاسخ

با خواندن کتاب های جدید و یادگیری و شرکت در کلاس درس استادان و گوش دادن با دقت به حرف های اساتید.

سوال

تفاوت طبیب با سایر مردم در یافتن مکان بیمارستان چه بود؟

پاسخ

به فکر خودش نبود بلکه می‌خواست کار درست را انجام دهد و به مصبحت مردم عمل کند.

سوال

با توجه به متن درس، جمله‌ها را به ترتیب رویدادها، شماره‌گذاری کنید.

پاسخ

جملات به ترتیب رویدادها اینگونه است:

  1. بزرگان شهر، پس از پرس‌وجو و گفت‌وگو، تصمیم گرفتند که نظر طبیب بزرگ شهر را بپرسند.
  2. گوشت‌ها را در چند نقطه‌ی شهر از شاخه‌ی درخت آویزان کردند.
  3. چند روز دیگر به شما خواهم گفت، بهترین جا برای ساختن بیمارستان کجاست.
  4. بعضی از گوشت‌ها خشکیده و بعضی فاسد و بدبو شده بودند.
  5. آن نقطه‌‌ی شهر که این گوشت در آن آویزان بوده است، هوای پاکیزه‌تری دارد.
پیشنهادی :  جواب سوالات درس ششم فارسی پنجم ابتدایی

 

 

خوانش و فهم درس سوم فارسی پنجم ابتدایی

سوال

در بیت سوم، منظور شاعر از بلند شدن به وسیله‌ دانش چیست؟

پاسخ

منظور فردوسی این است که به کمک دانش انسان می‌تواند پیشرفت زیادی داشته باشد و به جایگاه مهمی دست پیدا کرده و بلندمرتبه شود.

سوال

چرا در مصراع خرد، دست گیرد به هر دو سرای بعد از واژه‌ خرد، نشانه‌ی ، گذاشته شده است؟

پاسخ

چون پس از واژه‌ی خرد با توجه به مفهوم شعر باید مکث و درنگ کنیم. به همین دلیل بعد از خرد یک ویرگول (درنگ نما) قرار می‌دهیم.

درباره این مطلب نظر دهید !