جواب درس دوم نگارش ششم ابتدایی

جواب درس دوم نگارش ششم ابتدایی / گام به گام پایه ششم

سوال

1️⃣ از بین واژه های زیر (فکر، تعلیم، تفکر، معلومات، تعلیمات، متفکران، افکار و معلمان) آنهایی را که با هم ارتباط دارند، در یک گروه قرار دهید.

پاسخ

 1. الف) از ریشه ی فکر: فکر، تفکر، افکار، تفکر
 2. ب) از ریشه ی علم: تعلیم، تعلیمات، معلومات، معلمان

سوال

2️⃣ مانند نمونه، واژه ها را کنار هم قرار دهید و هر تعداد که می توانید، واژه ی جدید بسازید و در جدول بنویسید.

پاسخ

اخلاق – نیکو – پسندیده – آفرینش – نیک

آداب – شناخت – رفتار – خالق – زیبایی های

اخلاق نیکو – اخلاق پسندیده – رفتار پسندیده – اخلاق نیک – رفتار نیک – آداب رفتار – شناخت زیبایی های آفرینش – شناخت اخلاق پسندیده – شناخت آفرینش – رفتار نیکو

 

 

جواب صفحه ی ۱۶ درس دوم نگارش ششم ابتدایی

سوال

3️⃣ الف) در جمله های زیر نهاد و فعل را مشخص کنید.

پاسخ

جمله نهاد فعل
ما پدیده ها را خوب و دقیق می بینیم. ما می بینیم
انسان باید خالق خود را بشناسد. انسان بشناسد
زنبور عسل شیره گل ها را می مکد. زنبور عسل می مکد

سوال

3️⃣ ب) برای هر گروه از واژگان، دو هم خانواده ی دیگر بنویسید.

پاسخ

واژگان حروف مشترک هم خانواده
حافظ، محفوظ حفظ (ح،ف،ظ) محفظه، محافظ
مقصد، مقصود قصد (ق،ص،د) مقاصد، قصیده
تحصیل، حاصل حصل (ح،ص،ل) مُحَصِّل، تحصیلات

سوال

3️⃣ ب) کتاب چاپ سال97) برای هر گروه از واژگان، دو هم خانواده ی دیگر بنویسید.

پاسخ

 • دقیق – دقیقه – دقایق
 • خالق – اخلاق – مخلوق )

 

 

جواب صفحه 17 درس دوم نگارش ششم ابتدایی

سوال

1️⃣ متن زیر را با یکی از کلمات (از، به، در، با) کامل کنید.

پاسخ

چلچله ی خوش آواز در آسمان به پرواز در آمد به ابر سلام کرد از کنار خورشید گذشت و به او لبخند زد با باد هم نوا شد به زمزمه ی آب گوش فرا داد و چهره ی زیبای خود را در آن مشاهده کرد. چلچله می دانست که چگونه از این همه زیبایی لذت ببرد.

پیشنهادی :  جواب کاربرگ 25 اجتماعی ششم

سوال

2️⃣ در مورد یکی از آفریده های خدا که توجه شما را جلب کرده است، تحقیق کنید و گزارشی در دو بند ارائه دهید.

پاسخ

متن تحقیق در مورد کهکشان راه شیری :

کهکشان راه شیری یکی از شگفتی های آفرینش است و منظومه شمسی نیز جزئی از آن است. با استفاده از تلسکوپ می توان به مطالعه کهکشان راه شیری از سیاره ی زمین پرداخت که در شب به شکل زنجیره ای از ستارگان شناسایی می شود.

تا سال 1920 میلادی دانشمندان گمان می کردند که کهکشان راه شیری تنها کهکشان جهان است و همه سیاره ها و ستارگان در این کهکشان قرار دارند اما مطالعه های بعدی نشان داد که کهکشان های بسیار زیادی در فضا وجود دارند و همه روزه دانشمندان با استفاده از ابزار‌های تخصصی کهکشان های بیشتری را کشف می کنند که در فاصله های بسیار دوری از زمین قرار دارند.

 

 

جواب کارگاه صفحه 18 درس دوم نگارش ششم ابتدایی

سوال

1️⃣ به جای واژگان مشخص شده، واژه های دیگری قرار دهید و جمله ها را بازنویسی کنید.

پاسخ

الف) هیچ چیز نمی تواند اثر محبت را از بین ببرد.

جواب الف: هیچ چیز نمی تواند اثر مهربانی را از بین ببرد.

ب) بپرسیم و از هیچ چیز نهراسیم.

جواب ب: بپرسیم و از هیچ چیز نترسیم.

پ) هر کسی شخصیت خود را در رفتار و عمل خویش نمایان می کند.

جواب پ: هر کسی شخصیت خود را در رفتار و عمل خویش آشکار می کند.

سوال

2️⃣ اکنون درباره ی موضوعی که بیشتر به آن می اندیشید، یک بند بنویسید و از واژه های هم معنی استفاده کنید.

پاسخ

چند ماهی است که ویروس کرونا فراگیر شده است و من میترسم که مادرم مریض و بیمار شود. امیدوارم هرچه زودتر کرونا نابود و ریشه کن شود و همه ی مبتلایان سالم و تندرست شوند.

پیشنهادی :  جواب کاربرگه 16 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

سوال

3️⃣ ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت را در یک بند توضیح دهید.

پاسخ

این ضرب المثل می خواهد بگوید که انسان بایستی برای رسیدن به اهدافش تلاش و کوشش کند. نشستن و امید بستن به رحمت خدا بدون تلاش پسندیده نیست. اگر شخصی برای رسیدن به هدفش تلاش کند و در عین حال به کمک خدا امید داشته باشد می تواند یقین کند که خدا به او کمک خواهد کرد و وسایل و ابزار مورد نیازش را فراهم می کند.

 

 

جواب درک متن صفحه ۱۹ درس دوم نگارش ششم ابتدایی

سوال

جمله های زیر را با دقت بخوانید و به ترتیب درست، شماره گذاری کنید.

پاسخ

 1. روزی روزگاری مردی خسته و مانده، تشنه و گرسنه به شهری رسید.
 2. از آنجا که خیلی گرسنه بود، جلوی دکان نانوایی ایستاد.
 3. او با دیدن نان های تازه آب دهانش سرازیر شد.
 4. نانوا که مرد گرسنه را دید، پرسید:
 5. چه میخواهی مرد؟ اینها که میبینی نان است، نه چیز دیگر!
 6. مرد نگاهی به نانوا انداخت و گفت: نان نیست، جان است برادر!
 7. مرد گرسنه با دست نانی را نوازش کرد و گفت: ای مرد، چقدر میگیری که مرا از این نانها سیر کنی؟
 8. روزهاست که نان ندیده ام؛ ولی نانهای تو از آن نانهاست که خوردن دارد.
 9. نانوا لبخندی زد و گفت : سکه ای بده و نان بخر و بخور. نوش جانت!
 10. طوری حرف میزنی که گویی سالهاست نان ندیدهای.
 11. نانوا به او خیره شد و با خودش گفت: این مرد هر چه پرخور و گرسنه باشد، بیشتر از چند نان نمیتواند بخورد.
 12. این شد که گفت : سکه ای بده و هر چه که میخواهی از این نانها بخور!
 13. مرد با خوشحالی سکه ای به نانوا داد و شروع به خوردن کرد.
پیشنهادی :  گام به گام فصل سوم هندسه دوازدهم

سوال

پس از مرتب کردن جمله ها، دو سوال طرح کنید و پاسخ آنها را بنویسید (سعی کنید سوال ها با توجه به مفهوم کلی متن باشد).

پاسخ

الف) منظور مرد از گفتن جمله ی “نان نیست، جان است” چه بود؟ 

چون مرد خیلی گرسنگی کشیده بود، نان ها برای مرد گرسنه مانند جان زندگی بخش بود و نان ها را مانند جان عزیز می دانست.

ب) چرا نانوا در انتهای داستان راضی می شود یک سکه اجازه دهد مرد هر چه نان می خواهد بخورد؟

چون نانوا با خودش فکر کرد که مرد بیش از چند نان نمی تواند بخورد، پس به او اجازه داد هر تعداد می خواهد بخورد.

 

 

جواب بخش هنر و سرگرمی صفحه 21 نگارش ششم ابتدایی

سوال

1️⃣ از روی سرمشق زیر، خوشخط و زیبا بنویسید.

پاسخ

بیا تا جهان را به بد نسپریم          به کوشش همه دست نیکی بریم

نباشد همی نیک و بد پایدار         همان به که نیکی بود یادگار

( خب، من که خوش خط و زیبا نوشتم حالا دیگه نوبت شماست که  توی دفترتون خوش خط بنویسید😃😁 )

2️⃣ 🅰 با توجه به جدول الف، حروف را جایگزین نمادها کنید و واژه های به دست آمده را بنویسید.

همانطور که در عکس زیر هم تقدیم شما می شود جواب های این سوال به ترتیب شخصیت، آفرینش و سپاس داری است.

نگارش ششم درس دوم با جواب

2️⃣ 🅱 حالا شما برای حروف زیر (ع، م، ل، ط، ب، و) نماد هایی تعریف کنید. سپس هر تعداد واژه ای که می توانید بسازید.

خب، اول برای هریک از حروف، یک نماد در نظر می‌گیریم. مثلاً من برای حرف ع، عینک گذاشتم. برای حرف م: ماهی. برای حرف ل: لوله آزمایشگاه. برای حرف ط: طبل. برای حرف ب: باتری، برای حرف و: وان حمام.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...