تک بیت عقاب

تک بیت عقاب

تک بیت عقاب ، شعر سعدی در مورد عقاب + شعر کوتاه در مورد عقاب همگی در سایت جالب فا.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

تک بیت درباره عقاب

بایسته ای چنانکه

تپیدن برای دل

یا آنچنانکه

بال پریدن عقاب را

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

تک بیت عقاب

خورد خدنگ او بسی

خون ز دو دیده، پر نشد

سیر کجا کند مگس

حوصله عقاب را

امیرخسرو دهلوی

تک بیت در مورد عقاب

بر زمین افتاد

عقاب دل نخاست،

لیک ببری شد

زمین را بر بتاخت،

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

تک بیت درباره عقاب

پرواز اگر

برابر قدرش کند عقاب

گیرد ستارگان فلک را

به زیر پر

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

تک بیت عقاب

گاهم آن گفتی چه مرغی

از برای حس و جسم

سر به مرداری فروناری

و هستی چون عقاب

تک بیت در مورد عقاب

بر من گذشت عشق

و من اندر عقب شدم

واگشت و لقمه کرد

و مرا خورد چون عقاب

مولانا

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

تک بیت درباره عقاب

هنگامه ی گشودن

بال عقاب هاست

طوفان، زمانه ای

پر از این انتخاب هاست

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

تک بیت عقاب

پرواز در آسمان

قشنگ است ولی

من جای عقاب را

به کرکس ندهم !…

تک بیت در مورد عقاب

مرا به صحبت بیگانگان

مده نسبت

که من عقابم و مردار

کی شکار من است ؟

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

تک بیت درباره عقاب

غم قفس به کنار….

آن چه عقاب را پیر می کند،

پرواز زاغ بی سر و پاست!

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

تک بیت عقاب

بدخو عقاب

کوتاه‌عمر آمد

کرکس درازعمر

پیشنهادی :  متن در مورد پرواز

ز خوشخویی

تک بیت در مورد عقاب

حســـــادت کن به یه گنجشک ،

حسادت کن به یه زنبور

عقـــــــاب سرنوشتت باش ،

نشـــــــو از آسمونت دور

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

تک بیت درباره عقاب

عقاب ِ این درونم

سخت می خواهد

که بگریزد

رود در آسمان ، آزاد

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

تک بیت عقاب

متن انگلیسی در مورد عقاب

مرا ببخش که من یک عقاب در قفسم

پرنده ی خوشبختت پرنده ای عصبی ست

تک بیت در مورد عقاب

موفقیت عقاب در شکار از دریا

بخاطر فراوانی ماهی ها نیست

بلکه بخاطر باوریست که به خودش دارد…

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...