انشا ادبی در وصف پیامبر

انشا ادبی در وصف پیامبر

امروز براتون مطلبی با عنوان زیر براتون آماده کردیم که امیدواریم مورد استفاده قرار بگیره و حتما در قسمت کامنت ها دیدگاهتون رو به اشتراک بزارید :

انشا ادبی در وصف پیامبر

به نام خداوند عزّ و جلّ که نامش نامی یزدان و پیامبرش محمد مصطفی(ص)

شفیع الورا،خواجه بعث و نشر                      امام الهدا،صدر دیوان حشر

یتیمی که ناکرده قرآن درست                     کتب خانه چند ملت بشست

ذکر جمال پیامبر همچون گلی خوشبو عالم را سرمست می کند و وصف جلالش آدم را انگشت به دهان می نهد. کسی که از آغاز نبوتش،رنگ وحدت و یکپارچگی را در عرصه گیتی تجّلی نموده است. او تتمه ی نبوت است،اما آغازگر راهی پر مشقت است. که من و او دیگر مجزا نیستیم بلکه ما مسلمانیم! و از برای رسیدن رضای خداوند،دست دوستی و مودّت را برای رسیدن به آن هدف والا می فشاریم.

یامحمد تو،صنع خدایی و سمع وحی الهی،که یک به یک دل ها را هزار دل کردی و با فراغ بال  تسکین دهنده ی دل های آزرده خاطر ساخته ایی!

برایت نه فقیر و نه غنی تمایزی دارد و نه جنسیتی،برتری

حمد و ثنای تو ملبس روحم است و تبعیت از رهنمودهای تو مامن وجودم است.

تو دلیل و رهنمای ساربان آدمیان هستی! یاری ام ده که از غرق شدگان و الضالین ها مباشم

خدایا به حق بنی فاطمه                                   که برقول ایمان کنم خاتمه

اگر دعوتم رد کنی ور قبول                               من و دست و دامان آل رسول

انشا ادبی در وصف پیامبر

تکراری انشا :

ذکر جمال پیامبر همچون گلی خوشبو عالم را سرمست می کند و وصف جلالش آدم را انگشت به دهان می نهد. کسی که از آغاز نبوتش،رنگ وحدت و یکپارچگی را در عرصه گیتی تجّلی نموده است. او تتمه ی نبوت است،اما آغازگر راهی پر مشقت است. که من و او دیگر مجزا نیستیم بلکه ما مسلمانیم! و از برای رسیدن رضای خداوند،دست دوستی و مودّت را برای رسیدن به آن هدف والا می فشاریم

یامحمد تو،صنع خدایی و سمع وحی الهی،که یک به یک دل ها را هزار دل کردی و با فراغ بال  تسکین دهنده ی دل های آزرده خاطر ساخته ایی!

برایت نه فقیر و نه غنی تمایزی دارد و نه جنسیتی،برتری

حمد و ثنای تو ملبس روحم است و تبعیت از رهنمودهای تو مامن وجودم است.

تو دلیل و رهنمای ساربان آدمیان هستی! یاری ام ده که از غرق شدگان و الضالین ها مباشم

درباره این مطلب نظر دهید !